Agro

Machinepark wijzigen met belastingvoordeel (MIA/Vamil)

31 okt. 2023

Heb je een machine die aan vervanging toe is? Of gaat je machinepark er anders uitzien omdat je meebeweegt met de duurzaamheidstransitie? Staat je nieuwe investering op de Milieulijst, dan kun je belastingvoordeel halen uit de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Naarmate het einde van het jaar nadert, kan dit mogelijk ook je belastingdruk verminderen. We vertellen je over populaire investeringen en de voorwaarden waar je rekening mee moet houden.

Machinepark wijzigen

Gezien de duurzaamheidsuitdagingen waarmee de landbouwsector wordt geconfronteerd, overweeg je mogelijk om je bouwplan ingrijpend te wijzigen. Een extensiever bouwplan betekent vaak ook andere machines. En met een omschakeling naar biologisch ontkom je haast niet aan het omschakelen van je machinepark.

Niet alleen een extensiever bouwplan, maar ook een verbetering van de bodem vergt andere machines. Denk aan machines waarmee je in 1 werkgang meerdere acties uit kunt voeren of aan trekkers met rupsbanden.

De Milieulijst

Op de Milieulijst staan milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die vaak minder milieubelastend zijn dan dat de wet voorschrijft. De lijst wordt ieder jaar geüpdatet. Investeer je in een bedrijfsmiddel dat op deze lijst staat? Dan kun je belastingvoordeel krijgen van de MIA en/of Vamil.

Met de MIA kom je in aanmerking voor 27%, 36% of 45% investeringsaftrek. Het percentage verschilt per investering. Met de Vamil kun je 75% van je investering willekeurig afschrijven.

Soms komt een investering voor beide regelingen in aanmerking. Bij iedere investering op de Milieulijst staat of het in aanmerking komt voor enkel de MIA, enkel de Vamil of voor beide.

Populaire investeringen

Nog niet helemaal voor ogen wat jouw nieuwe investering gaat worden? Misschien kunnen we je op weg helpen met voorbeelden van onderstaande interessante investeringen.

Kniklader
Elektrisch aangedreven mobiele werktuigen maken deel uit van de Milieulijst. Een goed voorbeeld daarvan is de kniklader of shovel. Dit werktuig komt in aanmerking voor 45% MIA en 75% Vamil op voorwaarde dat het werktuig een niet-afneembare bestuurderszitplaats heeft en dat het uitsluitend elektrisch wordt aangedreven door een loodvrije accu.

Spotsprayer
Ook spuitmachines voor plaatsspecifieke toediening met doponafhankelijke aansturing staan op de Milieulijst. Bijvoorbeeld een spotsprayer. Zo’n machine komt in aanmerking voor 27% MIA (over de helft van het investeringsbedrag) en voor 75% Vamil. Met een elektronische koppeling kan de spuitmachine zeer nauwkeurig middelen aan een gewas toedienen.

Rupsbanden
De rupsbanden voor de trekker komen voor 27% MIA en 75% Vamil in aanmerking onder de categorie ‘bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt’. In plaats van rupsbanden kun je in deze categorie ook gaan voor brede luchtbanden met een luchtdrukwisselsysteem voor een niet getrokken mobiel werktuig.

Waar moet je rekening mee houden?

Ieder bedrijfsmiddel op de Milieulijst heeft zijn eigen voorwaarden. Waar een loodvrije accu een voorwaarde is voor elektrische werktuigen (zoals de kniklader), is dit geen voorwaarde voor elektrisch aangedreven werktuigendragers. Kijk dus goed in de Milieulijst aan welke voorwaarden jouw investering moet voldoen.

Let ook goed op of er een maximaal investeringsbedrag geldt. Zo ja, dan mag je de MIA toepassen op slechts een deel van het geïnvesteerde bedrag.

Energielijst

Naast de Milieulijst bestaat ook de Energielijst. Op deze lijst staan investeringen die (in 2023) voor 45,5% Energie-investeringsaftrek (EIA) in aanmerking komen. Ook kun je een generieke EIA-aanvraag doen voor energiebesparende investeringen die niet specifiek zijn opgenomen in de lijst. Bijvoorbeeld voor het vervangen van meerdere machines voor een spit-zaaicombinatie waarmee je diesel bespaart.

Als je kunt aantonen dat je de investering in jouw bedrijfsspecifieke situatie binnen een periode van 5 tot 15 jaar kunt terugverdienen dankzij de energiebesparing, biedt dit wellicht mogelijkheden.

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen

Voor het jaar 2023 kun je ook nog gebruikmaken van de willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen. Bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen – aangeschaft in 2023 en in gebruiknemend vóór 2026 - kun je hiermee voor maximaal 50% willekeurig afschrijven. Kosten uit een eerder of later jaar dan 2023 mag je niet meetellen.

Belastingdruk verlagen

Met aftrek- en afschrijvingsmogelijkheden verlaag je je fiscale winst en hoef je dus minder inkomstenbelasting te betalen. Wil je nog investeren? Dan kan het slim zijn om dat dit jaar nog te doen. Tijdens Prinsjesdag is namelijk het Belastingplan 2024 gepubliceerd. Daarin staat bijvoorbeeld dat de EIA in 2024 geen 45,5% meer betreft, maar 40%.

Lees meer over de gewijzigde belastingregelingen.

Aanvragen

Wil je gebruikmaken van de EIA, MIA en/of de Vamil? Dan moet je de investering binnen 3 maanden na de opdracht melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Let op: hier heb je minimaal eHerkenning 2+ voor nodig. Na het aanvragen kun je de regeling toepassen in je belastingaangifte.

De Milieulijst van 2023 geldt voor de investeringsverplichtingen die je in dat jaar aangaat. Is de koopovereenkomst aangegaan in november 2023 en doe je de aanvraag in januari 2024? Dan gelden dus de voorwaarden van de Milieulijst van 2023. Gebruik hiervoor dus ook het meldingsformulier van 2023. Hetzelfde geldt voor de Energielijst.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van EIA, MIA en/of Vamil voor jouw bedrijf? Subvention (onderdeel van de Countus Groep) heeft een aantal interessante mogelijkheden van de Milieulijst voor de agrarische sector op een rij gezet.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met je adviseur. Voor het aanvragen van de EIA, MIA en/of Vamil kun je ook vrijblijvend contact opnemen met de agrarisch subsidieadviseurs van Subvention.