Algemeen

Loonkostenvoordeel: zorg binnen 3 maanden voor een doelgroepverklaring

15 mrt. 2018

Heb je als werkgever recht op loonkostenvoordeel (LKV)? Om deze tegemoetkoming te ontvangen, heb je een kopie van de doelgroepverklaring van je werknemer nodig. Zorg ervoor dat deze verklaring binnen 3 maanden na de indiensttreding is aangevraagd, anders loop je geld mis.

Wat is loonkostenvoordeel?

Per 1 januari 2018 zijn de premiekortingen vervangen door loonkostenvoordelen (LKV). Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden.

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doelgroep en bedraagt maximaal 6.000 euro per werknemer per jaar voor maximaal 3 jaar. In totaal kun je dus recht hebben op maximaal 18.000 euro. Je ontvangt de tegemoetkoming achteraf per kalenderjaar. Het LKV over 2018 wordt uiterlijk in september 2019 uitgekeerd.

Heb ik recht op LKV?

Je hebt als werkgever recht op LKV als een medewerker onder 1 van deze 4 doelgroepen valt:

  • Werknemers van 56 jaar en ouder
  • Arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen
  • Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • Arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst

Voldoet jouw medewerker aan de voorwaarden van de doelgroep? Dan kun je loonkostenvoordeel aanvragen. In de aangifte loonheffingen kun je aangeven dat er een LKV van toepassing is.

Let op
Je mag als werkgever bij de indiensttreding van een nieuwe medewerker niet vragen of er sprake is van een arbeidsbeperking. Dit mag pas nadat je werknemer 2 maanden in dienst is. Je werknemer is dan verplicht om te antwoorden.

Hoe vraag ik LKV aan?

Om LKV te ontvangen, heb je een kopie van de doelgroepverklaring van je werknemer nodig. Hij of zij kan deze doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV of de gemeente. Ook kan je werknemer jou als werkgever machtigen om de doelgroepverklaring namens hem of haar aan te vragen bij het UWV.

Maakte je al gebruik van premiekortingen? Dan geldt er een overgangsregeling. Als de premiekorting in december 2017 is verwerkt in de aangifte loonheffingen, dan mag je het LKV toepassen voor de periode dat je nog recht zou hebben op premiekorting. Je hoeft hiervoor niet opnieuw een doelgroepverklaring aan te vragen.

Belangrijk!
De doelgroepverklaring moet binnen 3 maanden nadat de werknemer in dienst is gekomen of is herplaatst, zijn aangevraagd. Na deze 3 maanden kan jouw werknemer geen doelgroepverklaring meer aanvragen. En zonder doelgroepverklaring kun je geen aanspraak maken op het LKV.
Zorg er dus voor dat de werknemer de doelgroepverklaring op tijd aanvraagt, anders laat je maximaal 18.000 euro liggen. En dat zou natuurlijk jammer zijn.

Meer weten?

Wil je meer weten over het loonkostenvoordeel? Ga naar het contactformulier.