Algemeen

Lage-inkomensvoordeel (LIV) verdwijnt en loonkostenvoordeel voor ouderen (LKV) bouwt af

25 apr. 2024

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) verdwijnt per 2025. Verder wordt het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers (LKV) volgend jaar afgebouwd. Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Het LIV vervalt volgend jaar, maar voor 2024 kun je nog wel recht hebben op het inkomensvoordeel.

Als werkgever heb je recht op het LIV voor medewerkers die rond het minimumloon verdienen (gemiddeld minimaal € 14,33 tot en met maximaal € 14,99 per uur). Er gelden nog meer voorwaarden, zoals het verlonen van minimaal 1.248 uur per medewerker. Alle voorwaarden voor het LIV vind je op de website van het UWV. 

Let op
Heb je recht op het LIV voor 2023? Dan krijg je dit in 2024 uitbetaald. De uitbetaling van het LIV in 2024 vindt dan weer plaats in 2025. Voor het jaar 2025 heb je dus geen recht meer op het LIV, maar je kunt in dat jaar nog wel het LIV van 2024 uitbetaald krijgen.

Loonkostenvoordeel oudere werknemer (LKV)

Verder wordt volgend jaar het LKV voor werkgevers die oudere werknemers in dienst hebben stapsgewijs afgebouwd. Of die afbouw plaatsvindt, en hoe, is afhankelijk van de vraag of het dienstverband vóór 1 januari 2024 begon of niet.

Dit zijn de regels:

  • Voor dienstbetrekkingen gestart vóór 1 januari 2024 blijft het LKV voor oudere werknemers van € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000 per kalenderjaar van kracht tot het einde van de looptijd van maximaal 3 jaar.
  • Voor dienstbetrekkingen die begonnen op of ná 1 januari 2024 wordt het LKV per 1 januari 2025 verlaagd naar € 1,35 per verloond uur en per 1 januari 2026 afgeschaft.

Start een medewerker dit jaar of volgend jaar? Bekijk dan of je voor de werknemer misschien ook recht hebt op het LKV arbeidsgehandicapte werknemer. Dit LKV wordt namelijk niet afgeschaft en is ook € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000. 

Meer weten?

Wil je meer weten over het LIV en LKV? Neem dan contact op met één van onze adviseurs op het gebied van personeelsmanagement. We helpen je graag.