Algemeen

Jonge werknemers in dienst? Let dan op deze regels

26 jul 2021

Heb jij tijdens deze vakantieperiode jongeren in dienst? Voor hen gelden wettelijke regels als het gaat om bijvoorbeeld het aantal werkuren en type werkzaamheden. We sommen de aandachtspunten voor je op.

Jeugdige werknemers vanaf 13 jaar

De regels voor zogeheten ‘jeugdige werknemers’ zijn bedoeld ter bescherming. Wanneer je een werkgever bent van een jeugdige werknemer, moet je dus rekening houden met een paar regels. Zo mogen jongeren tot 13 jaar niet werken en jeugdigen vanaf 13 jaar slechts beperkt. Val je onder ‘cultureel werk’? Dan kun je voor de leeftijdscategorie tot 13 jaar een ontheffing aanvragen. Denk hierbij aan theatervoorstellingen, films en televisieprogramma’s.

 Schoolweken versus vakantieweken

Hoe zit het dan precies bij jongeren vanaf 13 jaar? Een 13-, 14- of 15-jarige mag tijdens een schoolweek maximaal 12 uur per week werken, maar niet meer dan 2 uur per schooldag. En tijdens schoolweken mag er minder gewerkt worden dan tijdens de vakantieweken.

Tijdens een vakantiedag/niet-schooldag mogen de 13- en 14-jarigen maximaal 7 uur per dag werken. En let op: tijdens een vakantieweek mag de werktijd niet meer dan 35 uur per week bedragen. Daarnaast is het maximale aantal gewerkte vakantieweken per jaar 4. In die periode mag een jongere maximaal 3 weken achter elkaar werken. Het maximale aantal werkdagen per week is 5. Oh, en op zondag mag een jongere niet werken.

Regels 15-jarigen

En hoe zit het dan met de 15-jarigen? Zij mogen maximaal 8 uur per dag werken en tijdens een vakantieweek mag de werktijd niet meer dan 40 uur per week bedragen. Ook bedraagt het maximale aantal gewerkte vakantieweken per jaar 6. In die periode mogen ze maximaal 4 weken achter elkaar werken.

Is jouw 15-jarige werknemer vrijgesteld van de leerplicht? Dan mag hij maximaal 8 uur per dag en 40 uur per week werken. Let op: de tijd dat de 15-jarige werknemer op school is, telt mee als werktijd. Als er geen sprake is van een vrijstelling van de leerplicht, dan geldt het bovenstaande.

Regels 16- en 17-jarigen

Dan de 16- en 17-jarigen. Zij mogen per week gemiddeld 40 uur werken. De tijd op school telt mee als werktijd en per dienst mogen ze maximaal 9 uren werken. Per week geldt een maximum van 45 uren.

Over een aaneengesloten periode van 4 weken mogen ze maximaal 40 uren per week werken.

Type werkzaamheden

Verder gelden er ook regels voor het type werkzaamheden. Het type werkzaamheden dat 13-, 14- en 15-jarigen mogen uitvoeren, is verschillend. Zo mogen de 13- en 14- jarigen geen licht niet-industrieel werk uitvoeren op schooldagen, maar klusjes rondom het huis en in de buurt zijn wel toegestaan. Denk bij licht industrieel werk bijvoorbeeld aan vakken vullen in de supermarkt of kranten rondbrengen.

De 15-jarige mag wel licht niet-industrieel werk verrichten.

De 16- of 17-jarige werknemer mag bijna elk soort werk uitvoeren. Maar geen gevaarlijk werk. Daarnaast mag het werk geen hinder veroorzaken om naar school te gaan.

Werken op zondag

Let ook op bij werken op zondag. Jongeren mogen alleen op zondag werken als je aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • De aard van het werk maakt het nodig om op zondag te werken. Dit moet in de arbeidsovereenkomst staan.
  • De bedrijfsomstandigheden maken werken op zondag noodzakelijk. Er moet overeenstemming zijn met de betrokken werknemers of personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad.
  • De werknemers moet individueel instemmen met werken op zondag. Let op: de 15-jarige werknemer heeft toestemming nodig van zijn ouders of verzorgers.

Overige tips

Je leest, voor jeugdige werknemers gelden strenge regels als het gaat om werk. Hierbij zijn dus vooral de leeftijd, school (leerplicht) en het type werkzaamheden van belang. Jeugdigen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt en een arbeidsovereenkomst aangaan, hebben op grond van de wet toestemming nodig van hun ouders of verzorgers. Dit betekent dat ook zij de arbeidsovereenkomst moet ondertekenen.

Meer weten?

Heb jij (voor het eerst) jongeren in dienst? En wil je meer weten over de regels? Neem dan contact op met een personeelsadviseur van Countus. We helpen je graag.