Paardenhouderij

Het belang van een verzuimverzekering en een arbodienst

Philine Schultz
17 jun 2021

Wat gebeurt er als je medewerker van een paard valt? Of als iemand langere tijd ziek is? Hoe zit het dan qua verzekering? In dit artikel vertellen we je hier graag meer over de ziekteverzuimverzekering en de arbodienst.

Verzuimverzekering afsluiten

Als werkgever ben je niet verplicht om een verzuimverzekering af te sluiten. Echter heb je verzuim soms niet in de hand. Heb je weinig mensen in dienst? En vallen ze voor een langere tijd uit? Dan kan je bedrijf daar failliet aan gaan. Iets wat je natuurlijk wilt voorkomen.

Als een werknemer ziek wordt, komt er veel op je af. Als werkgever ben je namelijk wettelijk verplicht om in de eerste 2 jaar ziekte minimaal 70% van het salaris door te betalen. Vanuit een cao of personeelshandboek kunnen hier aanvullende afspraken over zijn gemaakt.

Daarnaast moet je vanuit de Wet verbetering poortwachter voldoen aan de re-integratieverplichtingen. Zeker in de paardenhouderij kunnen zich risico's voordoen dat een werknemer ziek uitvalt. Denk hierbij aan het krijgen van een trap van een paard of ongelukkig ten val komen.

Wat moet je doen als dit gebeurt? Met een verzuimverzekering verzeker je de loondoorbetaling van zieke werknemers. Je bepaalt een eigen risico, hiervoor betaal je aan de verzekeringsmaatschappij een bepaalde premie en zo ben je verzekerd als je personeel ziek wordt.

Het is dus niet verplicht, maar wel aan te raden. Voor het afsluiten van een verzuimverzekering kun je contact opnemen met een verzekeringstussenpersoon.

Arbodienst verplicht

Als werkgever moet je je wel verplicht aansluiten bij een arbodienst. De arbodienst begeleidt jou in het geval er personeel ziek wordt.

Vanuit de Wet verbetering poortwachter geldt bijvoorbeeld dat een bedrijfsarts binnen 6 weken een probleemanalyse moet opstellen. Vervolgens stel je in overleg met je werknemer een plan van aanpak op. Hierin staat wat jullie samen gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

Als je als werkgever niet kunt aantonen dat je je voldoende hebt ingespannen om de werknemer te re-integreren, kan het voorkomen dat je ook het derde jaar loon moet doorbetalen.

Om hoge ziektekosten te voorkomen, raden we je dus zeker aan om je goed te verzekeren.

Meer weten over een verzuimverzekering en arbodienst?

Wil je meer weten over een ziekteverzuimverzekering? Neem dan contact op met Philine Schultz.

Meer informatie? Neem contact op met Philine Schultz
Personeelsmanagement, Recreatie & Horeca
Neem contact op met Philine Schultz
Personeelsmanagement, Recreatie & Horeca