Agro

Gecombineerde Opgave: het belang van toestemming van de grondeigenaar

29 feb. 2024

In de Gecombineerde Opgave geef je als agrarisch ondernemer jaarlijks op welke gronden in gebruik zijn of in beheer zijn bij je bedrijf. Er zijn verschillende titels van gebruik, waaronder eigendom en (erf)pacht.

Geldige titel

Elk landbouwperceel kan in het systeem van de Gecombineerde Opgave maar bij 1 landbouwer in gebruik zijn. Bij controles op de Gecombineerde Opgave is het belangrijk dat je dus kunt aantonen dat de opgegeven percelen ook feitelijk bij jou in gebruik zijn met een geldige titel.

Rechtsgeldig gebruik

Heb je een landbouwperceel in eigendom? Dan ontstaat vaak weinig discussie. Maar als je grond in gebruik hebt terwijl je niet de eigenaar bent, ligt dit soms iets ingewikkelder. Je moet dan kunnen aantonen dat je rechtsgeldig het perceel in gebruik hebt. Hoe? In principe volstaat een schriftelijke overeenkomst met de eigenaar of een schriftelijke verklaring.

Onderpacht

Heb je een perceel in gebruik van iemand die zelf pachter of erfpachter is? Let dan goed op. Om een perceel ‘onder te verpachten’ moet je als onderverpachter eerst een schriftelijke toestemming van de verpachter hebben. Deze toestemming kan ook voortkomen uit een overeenkomst tussen de grondeigenaar en de onderverpachter.

Is hier geen sprake van? Zorg dan bij een controle in ieder geval voor een schriftelijke toestemming van de grondeigenaar.

Meer weten?

Wil je meer weten over de juiste titel bij grondgebruik? Neem dan contact op met onze agro-specialisten. We helpen je graag.