Algemeen

Energieleverancier zegt energiecontract op, wat nu?

Andreas van der Vis
08 nov 2021
Energieleverancier zet contract op

De energieprijzen zijn momenteel historisch hoog. Het kan zijn dat jouw energieleverancier daardoor jouw lopende energiecontract heeft opgezegd. Energieleveranciers geven als reden dat ze de afgesproken tarieven niet kunnen nakomen bij deze sterke prijsstijging. Maar mag dit zomaar? En wat zijn de juridische mogelijkheden?

Voorwaarden energiecontract opzeggen

Laten we eerst eens kijken naar het contract. Een contract mag je tussentijds opzeggen als dit expliciet in het contract of in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden vermeld staat.

Staat er geen tussentijdse opzeggingsmogelijkheid? Dan kan de energieleverancier het contract dus niet eenzijdig opzeggen wegens financiële problemen.

Opzegging is namelijk alleen mogelijk wanneer voortzetting van het energiecontract onredelijk en onaanvaardbaar is. Het is aan de rechter, en niet aan de energieleverancier, om te beoordelen wat onredelijk en onaanvaardbaar is.

Als gevolg van het uitbreken van COVID-19 heeft de rechter in bepaalde contractuele gevallen ingegrepen in contracten, omdat ongewijzigde instandhouding van 1 van beide partijen niet gevraagd kon worden. Maar of dit bij de energiecontracten ook zo werkt, is nog maar de vraag.

De rechter zal ongetwijfeld meewegen dat energie een basisbehoefte is. Het is dus van belang om je tegen de contractopzegging schriftelijk te verzetten.

Prijzen verhogen, mag dat?         

Heb je een contract met variabele prijzen? Dan mag jouw energieleverancier in veel gevallen in de maanden januari en juli de prijzen aanpassen. Dit is niet het geval als de prijs voor energie in het contract voor 1 of meerdere jaren is vastgezet. Het uitgangspunt is dan dat de prijzen voor 1 of meerdere jaren vastliggen en dat de energieleverancier voor die prijs moet leveren.

Het is wel goed om je energiecontract en de bijbehorende algemene voorwaarden goed door te lezen op wat wel en niet mogelijk is.

De vraag of de huidige hoge energieprijzen een reden vormen om eenzijdig de prijzen te verhogen, is wederom niet aan de energieleverancier, maar aan de rechter. Het is dus ook van belang om je tegen een eenzijdige prijsverhoging schriftelijk te verzetten.

De ACM treedt op

Wat zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM)? De ACM geeft aan dat het zomaar stoppen of aanpassen van een energiecontract met vaste tarieven niet is toegestaan. De organisatie treedt hier dan ook tegen op.

Enkele bedrijven bleken klanten te dreigen met stopzetting wanneer zij niet akkoord gaan met een prijsverhoging van het vaste tarief. Als reactie hierop dwingt de ACM het bedrijf de levering voort te zetten volgens het afgesproken tarief, anders volgt een dwangsom.

Wat te doen?

Krijg jij ook een brief van je energieleverancier met de mededeling dat je levering wordt beëindigd? Meld dit dan bij de ACM ConsuWijzer. De ACM heeft een voorbeeldbrief beschikbaar die je kunt gebruiken als reactie naar je energieleverancier. De ACM blijft de komende tijd controleren of energiebedrijven zich aan de regels houden.

Meer weten over eenzijdige verhoging of opzegging?

Heb je te maken met een eenzijdige verhoging van de energieprijzen of met de opzegging van het contract en heb je hierbij advies of hulp nodig? Neem dan contact op met de juristen van Countus. Zij helpen je graag.

Meer informatie? Neem contact op met Andreas van der Vis
Neem contact op met Andreas van der Vis