Algemeen

Dierlijke mest uitrijden? Dit zijn de regels voor het najaar

01 aug. 2019

Wil je dierlijke mest uitrijden? Let dan goed op. Dit jaar zijn de periodes waarin je meststoffen mag gebruiken namelijk in een aantal situaties veranderd. In dit artikel delen we wat in het najaar van 2019 is toegestaan.

Regels drijfmest uitrijden

Ga je drijfmest op bouwland uitrijden? Dat mag vanaf dit jaar van 16 februari tot en met 15 september. Wanneer je de drijfmest na 31 juli gaat uitrijden, gelden er wel aanvullende voorwaarden.

Zo moet je uiterlijk 15 september:

  • een groenbemester telen die minimaal 8 weken blijft staan, of
  • winterkoolzaad telen voor de zaadwinning in het volgende jaar, of
  • bloembollen planten

Het uitrijden van drijfmest na een zeer vroege oogst van maïs (voor 15 september) is niet toegestaan.

De uitrijdperiode van drijfmest op grasland is niet gewijzigd. Dit mag van 16 februari tot en met 31 augustus.

Regels vaste mest uitrijden op bouwland

Het uitrijden van vaste mest op klei- en veengrond is op bouwland het hele jaar toegestaan. Op zand- en lössgrond is deze periode echter beperkt van 1 februari tot en met 31 augustus.

Verder gelden de aanvullende voorwaarden, zoals bij het toedienen van drijfmest na 31 juli, ook voor vaste mest die na 31 juli op zand- en lössgrond wordt toegediend. Ook hiervoor geldt dat je zeer vroeg geoogste maïs (voor 31 augustus) op zand- en lössgrond niet meer mag bemesten met vaste mest.

Regels vaste mest uitrijden op grasland

Vaste mest uitrijden op grasland is op klei- en veengrond toegestaan van 1 februari tot en met 15 september. De uitrijdperiode van strorijke mest op klei- en veengrond is voor het komende seizoen verruimd. Vanaf 1 december 2019 tot en met 15 september 2020 mag je strorijke mest uitrijden.

Op zand- en lössgrond is vaste mest uitrijden toegestaan van 1 februari tot en met 31 augustus.

Regels kunstmest strooien

Wil je kunstmest strooien? Stikstofkunstmest mag je alleen op gras- en bouwland gebruiken van 1 februari tot en met 15 september. Fosfaatkunstmest is dan weer niet gebonden aan een uitrijdperiode.

Meer weten?

Wil je meer weten over de regels omtrent dierlijke mest uitrijden? Vul het contactformulier in of neem contact op met een agro-specialist.