Algemeen

Coronasteun en financieringsregelingen in 2022

24 dec 2021

Als ondernemer heb je wederom te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. Deze gelden in ieder geval tot 14 januari 2022. Om ondernemers in deze periode te helpen, verlengt het kabinet het economisch steunpakket tot eind maart volgend jaar. Wij vertellen je over de nieuwe steunmaatregelen en wanneer je hiervoor in aanmerking komt.

Coronasteun 2022

Het kabinet verlengt het economisch steunpakket in 2022. Het gaat om de volgende regelingen:

• Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
• Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK)
• Garantieregeling evenementen (TRSEC)
• Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE)
• Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
• Steun aan zelfstandigen (TOZO/ Bbz)
• Belastinguitstel
• Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)
• Garantie Ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C)
• Verruiming Borgstelling MKB-kredieten vanwege corona (BMKB-C)
• Borgstellingskrediet Landbouw met overbruggingskrediet vanwege corona (BL-C)

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Op 20 december opende het vierde kwartaal van de TVL-regeling van 2021 (TVL Q4 2021). Als ondernemer kun je TVL aanvragen tot en met 28 januari 17:00 uur. Voor dit kwartaal geldt dat de drempel van het omzetverlies waarschijnlijk eenmalig van 30% naar 20% gaat vanwege de acute lockdown op 19 december. Voor TVL Q4 2021 geldt een maximale staatssteun van € 2,3 miljoen. Voor de visserij is € 345.000 uitgetrokken en voor de land- en tuinbouw € 290.000.

In 2022 opent het eerste kwartaal waarschijnlijk in februari (TVL Q1 2022). De voorwaarden lijken naar verwachting op TVL Q4 2021, maar dit geldt niet voor de verlaagde drempel van 20% omzetverlies ten opzichte van het referentiekwartaal. Voor TVL Q1 2022 zal weer een omzetverlies van 30% van toepassing zijn.

Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK)

De OVK is een aanvulling op de TVL en wordt verlengd in 2022. De voorwaarden blijven gelijk.

Evenementenregelingen

Het kabinet verlengt de garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) tot en met het derde kwartaal van 2022. Er gaan aangepaste voorwaarden gelden, waar we begin 2022 meer over horen. Naar verwachting gaat de ATE eind januari open en geldt deze voor alle evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 niet konden plaatsvinden.

Het is al bekend dat in het eerste kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 90% gaat gelden. In het tweede en derde kwartaal geldt een percentage van 80%.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Om je personeel door te kunnen betalen, kun je als werkgever ook voor de maanden januari, februari en maart de NOW aanvragen. Deze NOW 6 ligt op een vergelijkbaar niveau als de NOW 5-subsidie die je op dit moment kunt aanvragen.

Vanwege de acute lockdown op 19 december wordt voor de berekening van de hoogte van de subsidie van NOW 5 en NOW 6 gerekend met een percentage van maximaal 90% omzetverlies ten opzichte van 80%. De volledige voorwaarden zijn nog niet bekend, deze kondigt het kabinet in januari aan.

Steun aan zelfstandigen (Tozo/ Bbz)

De overheid voerde de eerdere Tozo in om de grote aantallen zelfstandigen snel van bijstand te voorzien. Omdat de aantallen afnamen, werd dit vanaf oktober weer de reguliere bijstand voor zelfstandigen (de Bbz). Wel zijn daarbij enkele voorwaarden versoepeld.

Het kabinet verlengt deze versoepeling met 3 maanden, namelijk tot en met maart 2022. De start van de verplichte aflossing van de Tozo is met een half jaar opgeschoven, naar 1 juli 2022. Daarnaast heeft het kabinet de looptijd met 1 jaar verlengd, van 5 naar 6 jaar. Over de maanden januari 2022 t/m juni 2022 hoef je geen rente te betalen.

Belastinguitstel

Het kabinet bepaalde al eerder dat je als ondernemer de betaling van belasting kunt uitstellen en heeft deze maatregel verlengd tot en met 31 januari 2022. Het kabinet beslist in januari of verdere verlenging noodzakelijk is.

Financieringsregelingen

Het kabinet wil de coronafinancieringsregelingen KKC, GO-C, BMKB-C en BL-C in het eerste en tweede kwartaal van 2022 beschikbaar houden. Of deze regelingen opengaan is nog afhankelijk van overleg en goedkeuring.

Meer weten?

Heb je vragen over de steunmaatregelen van de overheid of wil je weten waar je recht op hebt? Neem contact op met onze adviseurs, zij helpen je graag verder!