Algemeen

Belastingdienst trekt betalingsregeling coronabelastingschulden in

27 jul. 2023

Tijdens de coronacrisis kon je er als ondernemer voor kiezen om de betaling van je belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moet je deze coronabelastingschulden aflossen en aan de overige voorwaarden van de betalingsregeling voldoen. Lukt dit niet, dan ontvang je in juli 2023 een brief waarin de Belastingdienst de betalingsregeling intrekt. Hier lees je de belangrijkste aandachtspunten.

Voorwaarden betalingsregeling coronabelastingschulden

De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 in principe in maandelijkse, gelijke termijnen worden afgelost. Je hebt hiervoor 5 jaar de tijd. Een voorwaarde voor de betalingsregeling is dat je je als ondernemer ook aan die maandelijkse aflossing houdt.

Andere voorwaarden zijn dat je tijdig de juiste belastingaangiften – onder meer btw en loonheffing – indient voor belastingen vanaf 1 oktober 2022 en dat je tijdig en volledig de betalingen doet die daaruit voortvloeien.

Brieven Belastingdienst

Als je een betalingsachterstand van de coronabelastingschulden en/of de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022 hebt, dan ontving je daarover als ondernemer al meerdere brieven van de Belastingdienst. In deze brieven werd je gemaand om de betalingsachterstand in te lopen.

Let op! Die betalingsachterstand kan bestaan uit niet-betaalde nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022, niet-betaalde aflossingen op de coronabelastingschulden of uit een combinatie van beide.

Intrekken betalingsregeling

Heb je niet gereageerd op de laatste brief uit april 2023? Dan ontvang je in juli 2023 een brief van de Belastingdienst waarin deze de betalingsregeling intrekt. De datum van de brief is 15 augustus 2023, maar je krijgt de brief eerder. Om invorderingsmaatregelen en bijkomende (veelal hoge) kosten te voorkomen, heb je als ondernemer nog tot en met 28 augustus 2023 om het hele bedrag van de coronabelastingschulden in 1 keer te betalen.

Tip! Loop je maximaal 1 termijn achter in de coronabetalingsregeling? Dan trekt de Belastingdienst niet meteen de betalingsregeling in. Het gaat dus om ondernemers die meer dan 1 termijn achterlopen en/of een structurele achterstand hebben op de nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022.

Voorkomen intrekken betalingsregeling

Als je wil voorkomen dat de betalingsregeling wordt ingetrokken, moet je in ieder geval zorgen dat je aan alle nieuwe betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 voldoet. Alleen dan kun je nog vragen om een aanpassing van de betalingsregeling van de coronabelastingschulden.

Tip! Je kunt dan onder meer verzoeken de schuld in 7 jaar in plaats van 5 jaar af te lossen. Ook kun je verzoeken om niet maandelijks, maar per kwartaal af te mogen lossen. Tot slot kun je als ondernemer ook eenmalig verzoeken om een betaalpauze van maximaal 6 maanden. Het gevolg van zo'n verzoek is wel dat de af te lossen maandbedragen die daarna nog volgen, hoger worden.

Niet eens met intrekken betalingsregeling?

De staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd dat het intrekken van de betalingsregeling met de grootste zorgvuldigheid gebeurt. Is de intrekking volgens jou niet terecht? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de Belastingdienst. De Belastingdienst kan de intrekking dan mogelijk nog ongedaan maken.

Is dat niet mogelijk, dan kun je in beroep gaan tegen de intrekking van de betalingsregeling. Doe dit wel snel, want het beroep moet bij de Belastingdienst vóór 25 augustus 2023 binnen zijn!

Het beroep kan naar:
Belastingdienst
T.a.v. de directeur
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Invorderingsmaatregelen

Doe je als ondernemer niets, dan start de Belastingdienst invorderingsmaatregelen vanaf 1 september 2023. Je ontvangt dan eerst een aanmaning. Als je dan nog niet betaalt, ontvang je een dwangbevel. Betaal je dan nog steeds niet, dan neemt de Belastingdienst verdere maatregelen. Dit kan betekenen dat de Belastingdienst beslag legt op bijvoorbeeld je inventaris, auto of bankrekening en deze daarna verkoopt. De Belastingdienst kan ook een faillissement van je bedrijf aanvragen.

Let op! Aan een dwangbevel kunnen hoge kosten verbonden zijn. De hoogte van deze kosten hangen namelijk af van hoogte van de belastingschulden. Ook de kosten van een beslaglegging kunnen flink in de papieren lopen.

Hulp nodig?

De adviseurs van Countus kunnen je helpen bij het indienen van een verzoek bij de Belastingdienst of het in beroep gaan tegen het intrekken van een betalingsregeling. Neem contact op.