Agro

Belangrijke wijzigingen GLB

Nico Stokman
09 jul. 2024

De aanmeldperiode voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zit er nog maar net op, en we kijken alweer vooruit naar de aanvraagperiode in het najaar. Dat is ook nodig. Er zijn namelijk een paar belangrijke punten gewijzigd die extra aandacht nodig hebben. Daarnaast heeft het ministerie een aantal aanpassingen voor volgend jaar aangekondigd.

Basispremie iets omhoog

Allereerst het goede nieuws: de basispremie van het GLB is dit jaar toch nog iets verhoogd, namelijk naar € 193 per hectare. Dit bedrag was begin dit jaar nog vastgesteld op € 171. De verhoging is mogelijk door een additionele € 50 miljoen die door de kamer beschikbaar is gemaakt.

De kamer kijkt daarnaast nog naar de haalbaarheid van de datum voor het zaaien van vanggewassen. Deze datum geldt voor zowel bedrijven op zand als voor derogatiebedrijven op kleigrond in NV-gebieden na maïs. De datum was vastgesteld op 1 oktober, maar lijkt door het natte voorjaar niet haalbaar. Het ministerie van LVVN start daarom met een onderzoek en laat vóór 1 september weten of de datum opschuift.

Actueel houden van de gecombineerde opgave

Het is dit jaar extra belangrijk om de gecombineerde opgave actueel te houden. Hierin moet je de feitelijke situatie van de percelen opnemen. RVO monitort dit jaar actiever met de satellietbeelden van het Areaal Monitoring Systeem (AMS). Heb je eco-activiteiten aangevraagd? Dan wordt er gericht gecontroleerd of je hieraan voldoet. Denk bijvoorbeeld aan controles op het aandeel klaver in land wat je hebt opgegeven als grasland met kruiden. Hierin moeten minimaal 25% kruiden en vlinderbloemige gewassen zoals klavers aanwezig zijn.

Door het natte jaar zijn veel plannen dit jaar gewijzigd of teelten mislukt. Helaas biedt het ministerie geen mogelijkheid om na 17 mei nieuwe eco-activiteiten aan te melden. Als een gewas of activiteit wijzigt door de weersomstandigheden kun je daardoor in sommige gevallen toch nog een gelijke eco-activiteit uitvoeren.

Heb je bijvoorbeeld een mislukte maïsteelt? Kies dan voor een ander gewas zoals triticale. Soms kun je de geplande onderzaai dan alsnog uitvoeren met rietzwenkgras. Hiermee kun je nog steeds voldoen aan de aangevraagde eco-activiteit. Is dat niet mogelijk? Dan kun je alleen nog een beroep op overmacht doen of de aangevraagde eco-activiteit intrekken.

Wat weten we al over volgend jaar?

Voor de opgave van volgend jaar weten we dat het ministerie een gedifferentieerde instapeis onderzoekt voor de eco-regeling. Daardoor zou je meer punten moeten halen om in zilver of goud te komen. Daarnaast is een aantal zaken versoepeld. De GLMC 8 waarbij je 4% niet-productieve grond moet aanhouden, is bijvoorbeeld afgeschaft en verplaatst naar een vrijwillige eco-activiteit.

Daarnaast vallen kleine bedrijven met minder dan 10 hectare grond volgend jaar buiten het controle- en sanctiebeleid van het GLB als het gaat om de conditionaliteiten. Helaas gaat dat in de praktijk weinig voordeel opleveren aangezien de GLMC’s voor het grootste gedeelte ook in onderliggende mestwetgeving zijn beschreven.

De definitieve aanvraag voor het GLB kan je weer doen in de periode van 15 oktober tot en met 2 december.

Meer weten?

Meer weten over waar je rekening mee moet houden bij jouw GLB-aanvraag? Neem contact op met onze agro-specialisten.

Meer informatie? Neem contact op met Nico Stokman
Neem contact op met Nico Stokman