Algemeen

Accijnsverlaging, wat betekent dit voor jou?

07 apr 2022

Vanaf 1 april tot en met 31 december 2022 wordt de accijns voor ongelode benzine, diesel en LPG/LNG verlaagd. Bedrijven die op 1 april 2022 om 0:00 brandstof in voorraad hebben kunnen een teruggaaf vorderen op de accijns van de brandstof die ze in voorraad hebben.

Wanneer kan je accijns terugvragen?

Alleen bedrijven met een eigen opslagplaats komen in aanmerking voor de teruggave. Daarnaast moet het bedrijf de brandstof voor commerciële doeleinden voorhanden hebben en moet eigenaar zijn van de brandstof.
Voorbeelden van bedrijven die in aanmerking komen zijn:

 • Tankstations
 • Transportbedrijven
 • Loon- en grondverzetbedrijven
 • Glastuinbouwbedrijven
 • Landbouwbedrijven
 • Hoveniers

Hoeveel accijns kan er terug gevraagd worden?

De teruggave is afhankelijk van de soort brandstof.
De bedragen zijn: 

 • Ongelode benzine   17.3 cent
 • Diesel                        11.1 cent
 • LPG/ LNG                  4.1 cent

Let op! De Belastingdienst benadrukt op haar website dat het tarief per 1 januari 2023 weer omhoog gaat. Dit doet ze onder een kopje met de titel “Naheffing in 2023” met de vermelding dat er in december meer gecommuniceerd gaat worden. Dit suggereert dat over de brandstof die op 1 januari 2023 in voorraad is alsnog een naheffing betaald moet worden.

Tot wanneer kan ik de accijns terug vragen?

Een teruggave kan aangevraagd worden tot uiterlijk vrijdag 8 april 2022.

Waar kan ik de teruggave aanvragen?

De teruggave wordt aangevraagd via “Mijn Douane”. Met een eenmanszaak kun je inloggen met DigiD of E-herkenning. Andere bedrijven moeten met E-herkenning niveau 3.

Let op! Met een regulier aangevraagde E-herkenning loop je er tegen aan dat naast het KVK-nummer ook het vestigingsnummer gekoppeld is aan de E-herkenning. Bedrijven met 1 vestiging moeten daarom eerst het vestigingsnummer ontkoppelen van hun E-herkenning. Voor Z-login kan het via het formulier op deze pagina. Dit kost €10 waardoor de teruggave van de accijns voor de eerste 90 L diesel al op gaat aan deze aanpassing.
Als je ingelogd bent kun je via het tabblad “accijns” en daarna bij “teruggaaf o.g.v. art 84b WA” de aanvraag doen.

Welke gegevens moet je vastleggen in de administratie?

Het volgende moet je in de administratie vastleggen:

 • Een nauwkeurige aanduiding van de plaats(en) waar de brandstoffen zich bevinden
 • De hoeveelheid brandstof per soort en per plaats
 • Als op de voorraadtank een pompinstallatie met telwerk is geïnstalleerd dan moet de stand van het telwerk vastgelegd worden
 • Bewijsstukken dat de accijns betaald is aan de Douane

Hoe toon ik aan dat de accijns aan de Douane betaald is?

In het “Handboek Accijns” staat in paragraaf 2.7 beschreven welke bewijzen geëist worden bij een teruggave van accijns. In veel gevallen zal de leverancier van de brandstoffen de accijns aan de Douane betaald hebben. De afnemer heeft enkel een factuur ontvangen waar in het meest gunstige geval de accijns afzonderlijk vermeld staan.

Dit is nog onvoldoende bewijs dat de leverancier daadwerkelijk de accijns betaald heeft aan de Douane. Een aankoopfactuur is zoals zo mooi omschreven wordt: “het begin van het bewijs”. Een verklaring van de leverancier dat deze de accijns heeft betaald aan de Douane wordt wel als voldoende bewijs gezien. 

De Douane kan dan namelijk bij de leverancier nagaan als deze naar waarheid heeft verklaard dat de accijns betaald is.