Wet- en regelgeving paardenhouderij

De paardensector is in Nederland goed vertegenwoordigd. Als paardenhouder wil je meedoen met de besten van de wereld. Je wil je bedrijf voortdurend doorontwikkelen, maar je moet wel rekening houden met de wet en regelgeving binnen de paardenhouderij. Ben jij daar volledig van op de hoogte? Bij Countus helpen we je graag op weg.

Paardenhouderij vergunning
Om paarden te mogen houden en te kunnen ondernemen, heb je toestemming nodig in de vorm van een vergunning of melding voor je paardenhouderij. Heb je meer dan 100 paarden of pony’s? Dan heb je ook een milieuvergunning nodig voor je paardenhouderij. Heb je minder dieren? Dan voldoet alleen een melding met een beperkte milieutoets.

Hierbij komen er als ondernemer in de paardensector een hoop regels op je af. Denk aan stikstof, fijnstof, ammoniak, geur, geluid en licht. Goed om te weten: de bestemming en de locatie van je perceel hebben veel invloed op de mogelijkheden die er zijn.

Stikstof
Als paardenhouder krijg je zeker te maken met het thema stikstof en de Wet Natuurbescherming. Het is belangrijk dat je een passende (natuur)vergunning hebt. De situatie zoals opgenomen in je vergunning moet aansluiten bij je huidige situatie of bij een nog te realiseren situatie. Is dit niet het geval? Dan kun je kijken naar intern en extern salderen.

Ruimtelijke ordening
Heb je de beslissing gemaakt om te investeren? Dan begint het eigenlijk pas. Want is jouw bestemmingsplan wel passend bij je activiteiten? En biedt dit plan wel voldoende mogelijkheden voor bijvoorbeeld die nieuwe binnenbak of lichtmasten? Zo niet, dan kan het zijn dat je het bestemmingsplan moet aanpassen. Gelukkig hebben wij de juiste mensen in huis om jou hierbij te helpen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de wet en regelgeving in de paardenhouderij of hierop actie ondernemen? Bij Countus ondersteunen we je graag. Bekijk onze veelgestelde vragen over dit onderwerp. 

×