Paardenhouderij

Herinnering: I&R paarden vanaf 21 april 2021

Andreas van der Vis
03 dec. 2021

Elke paardenhouder is vanaf 21 april 2021 verplicht om te voldoen aan de I&R voor paardachtigen. Of je nu een shetlander in de tuin hebt lopen of honderden paarden in eigendom hebt. 

Doel

Het I&R-register is een database voor in Nederland gehouden dieren en locaties. I&R staat voor Identificatie & Registratie. Het geeft inzicht op welke type locaties welke type dieren worden gehouden én welke verplaatsingen er zijn geweest. Is er sprake van een dierziekte die gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid en voedselveiligheid? Op basis van de I&R-database kunnen maatregelen worden getroffen.

Registratie locatie

Heb je een locatie waar je een paard of pony houdt? Dan dien je een Uniek Bedrijfs Nummer (UBN) aan te vragen via RVO. Heb je al een UBN voor je locatie? Dan kun je de diercategorie ‘Paard’ toevoegen. Vervolgens kun je je dieren aanmelden op je UBN. Vraag je UBN uiterlijk 31 december 2021 aan, dan voldoe je vanaf 2022 aan de regels. Hoe hoog de kosten zijn voor een UBN per jaar is nog niet bekend. Dit jaar is registreren in ieder geval nog gratis.

Ben je ondernemer? Dan moet je e-herkenning hebben met minimaal niveau 2+. Een particulier kan met DigiD een UBN aanvragen. De exploitant van de locatie vraagt het UBN-nummer aan. Vaak is de eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het aanvragen van een UBN, tenzij de eigenaar zijn stallen verhuurt aan een derde. In deze situatie is de huurder van de stallen verantwoordelijk voor het aanvragen van het UBN-nummer.

In Nederland moet je je paarden en pony’s laten registreren op de locatie waar je ze gewoonlijk (langer dan 30 dagen) houdt. Als na registratie de gewoonlijke verblijfplaats wijzigt, moet je een melding doen in het I&R-register. Een uitzondering betreft een tijdelijke verplaatsing (korter dan 90 dagen) naar een trainingsstal of dekstation. In dat geval moet je wel een lokale administratie bijhouden.

Lokale administratie

Bij verplaatsingen waar de gewoonlijke verblijfplaats niet wijzigt, moet je een lokale administratie bijhouden. De lokale administratie kun je vrij inrichten. Je kunt het bijvoorbeeld (digitaal) bijhouden in Excel, een applicatie of op een kladblok. De bewaartermijn betreft 3 jaar.

Verplaatsingen waarbij het paard dezelfde dag terugkeert naar de huidige verblijfplaats hoef je niet bij te houden. Denk aan een buitenrit, een bezoek aan de dierenarts of een wedstrijd. Bij de lokale administratie is het van belang om het chipnummer van het paard, de datum van de verplaatsing en de (van en naar) locatie te vermelden.

De exploitant van het paard of de pony is verantwoordelijk voor de registratie. Juridisch gezien is dit degene die is belast met de dagelijkse gang van zaken en besluitvorming. Heb je een paard in de opfok staan? Dan is het praktischer als de exploitant van de locatie de I&R verzorgt. De eigenaar van het paard heeft dan namelijk een machtiging nodig om het paard te kunnen registreren. Het is belangrijk om goede afspraken te maken over het bijhouden van de lokale administratie én de I&R.

Melden van verplaatsingen

Verplaatst je het paard voor meer dan 30 dagen? Dan moet je deze verplaatsing melden in het I&R. De ‘nieuwe’ stalling moet het paard vervolgens weer registreren in het I&R gekoppeld aan zijn of haar UBN. Verplaats je paarden of pony’s naar weide een aantal kilometer verderop en is deze weide jouw eigendom? Dan kunnen de paarden op het huidige UBN geregistreerd blijven.

Wordt er een stuk weide gepacht? Dan word je gezien als exploitant (gebruiker) van deze weide. Heb je nog geen UBN? Dan moet je voor de locatie van de verpachte grond een UBN aanvragen. Vervolgens kun je de paarden en pony’s die zich daarop bevinden, registreren.

Verkoop je een paard, maar blijft het paard wel in Nederland? Dan hoef je het paard alleen maar af te melden op het betreffende UBN-nummer. Verkoop je een paard naar het buitenland? Dan moet je naast deze afmelding ook aangeven dat het om export gaat.

Praktisch: de registratie

Voor de I&R is een app beschikbaar, genaamd I&R Dieren. Ook is het mogelijk om de registratie via Mijn RVO te doen. Voor de registratie van paarden is naast de geboortedatum en het geboorteland ook een chipnummer, paspoortnummer, de datum van de uitgifte van het paspoort en de uitgevende instantie nodig.

Een paard of pony met een buitenlands paspoort moet je ook aanmelden bij een in Nederland uitgevende instantie voor paspoorten. Neem hierover contact op met de instantie waar het paard is geregistreerd. Zij kunnen dit vaak voor je verzorgen. Het overschrijven van een paard of pony op eigen naam is voor het I&R-register niet van belang. Een veulen moet je binnen 6 maanden na de geboorte registreren in het I&R. Importeer je een paard uit het buitenland? Dan moet het paard binnen 30 dagen in het I&R geregistreerd zijn.  

Gevolgen voor andere wet- en regelgeving

De I&R staat los van de Meststoffenwet. Ook zonder het I&R moet je je als bedrijf houden aan de verplichtingen in de Meststoffenwet. Wel zijn de I&R-gegevens bruikbaar bij de controle of handhaving van de Meststoffenwet.

Voldoe je als professionele paardenhouder niet aan de wet- en regelgeving? Dan krijg je over het algemeen eerst een waarschuwing. Pas daarna volgen bestuurlijke boetes. Bij overtreding van de Meststoffenwet wordt veelal niet volstaan met een waarschuwing. De uitvoerende instantie van de I&R is de RVO. De NVWA is belast met de handhaving.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de verplichte I&R of kun je wel wat hulp gebruiken bij de registratie? Neem dan op met Andreas van der Vis.

×
Meer informatie? Neem contact op met Andreas van der Vis
Neem contact op met Andreas van der Vis