Paardenhouderij

Brexit: de gevolgen voor paardentransport

Nicolet Scholten
15 mrt. 2021

De Brexit is een feit. En dat heeft ook gevolgen voor hippische ondernemers. Waar moet je om denken als het gaat om transport, in- en export van paarden? We zetten een aantal aandachtspunten voor je op een rij.

Paardentransport

Transporteer je paarden en pony’s? Dan heb je sinds 1 januari 2021 te maken met meer papierwerk. Hierbij is het ontzettend belangrijk om de vergunningen op orde te hebben. Geen geldige documentatie betekent geen paardentransport.

Exporteer je paarden naar het Verenigd Koninkrijk? Dan moet je geregistreerd staan bij de inspectiedienst, de NVWA. Ook is het aanvragen van een EORI-nummer (Economic Operator Registratie-identificatie) bij de douane verplicht. Het EORI-nummer is een ander nummer dan het BTW-nummer. Export-aanvragen lopen via het online systeem e-CertNL. Let op: je moet de aanvraag een aantal dagen van tevoren doen.

De Europese Unie gebruikt Traces documenten die worden uitgewisseld tussen de NVWA en de paardenhandelsbedrijven. Het Verenigd Koninkrijk maakt gebruik van het IPAFFS-systeem. Per exportdoel (fokkerij, sport of vleesconsumptie) kan het verschillen van welk systeem je gebruik moet maken.

Paarden die tijdelijk van en naar het Verenigd Koninkrijk reizen (voor bijvoorbeeld wedstrijden of fokdoeleinden) kunnen vanaf 1 januari 2021 niet meer naar huis terugkeren op hetzelfde traces-gezondheidscertificaat. Hiervoor moet je een nieuw document opstellen.

48 uur van tevoren

Net als bij de export naar overige niet-EU-landen is het van belang om minimaal 48 uur voor de paardentransport een melding te maken bij de NVWA. Op die manier kan de inspecteur tijdig op de locatie aanwezig zijn voor de inspectie. Bij vervoer van een paard van of naar het Verenigd Koninkrijk moet je paard over een geldig paspoort én over een gezondheidscertificaat beschikken. Een erkend dierenarts moet dit certificaat invullen en ondertekenen. Het certificaat moet bovendien in 2 talen worden uitgegeven (die van het land van vertrek en van bestemming).

Het is verstandig om vooraf goed met de Britten af te stemmen welke certificaten nodig zijn bij het paardentransport. De chauffeur heeft namelijk een nummer nodig van de Britten dat gekoppeld is aan de soort vracht en de auto.

Onzekerheid

Helaas heerst er nog veel onzekerheid over de import en export van paarden, pony’s, embryo’s en sperma. Maar ook als het gaat om voer, stro en hooi. Op dit moemnt is er geen sprake van importtarieven als de documentatie op orde is. In de toekomst wordt verwacht dat er bij de opkomende grenscontroleposten een veterinaire controle voor dieren plaats gaat vinden. Zodra wij hier meer over weten, informeren we je hierover.

Btw na de Brexit

Het Verenigd Koninkrijk behoort sinds de Brexit niet meer tot de EU-landen. Dat betekent ook dat als het gaat om de btw in het Verenigd Koninkrijk, de regels voor niet-EU-landen gelden.

Voor export van paarden en pony’s naar het Verenigd Koninkrijk bedraagt het btw-tarief 0%. Dit is ook wel bekend als het ‘nultarief’. Er is geen btw verschuldigd bij het exporteren, maar eventuele btw op kosten die verband houden met deze export zijn onder voorwaarden wél aftrekbaar. Bij de invoer in het Verenigd Koninkrijk is hiervoor een verklaring van oorsprong nodig.

Het vergt de nodige handelingen en administraties om aan te tonen dat je gebruik maakt van het ‘nultarief’. Je moet onder andere aantonen dat de paarden daadwerkelijk de Europese Unie hebben verlaten. Dit ‘nultarief’ geldt ook voor het leveren van sperma en embryo’s.

Pas je de margeregeling toe bij export naar het Verenigd Koninkrijk? Dan geldt het nultarief. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om af te zien van deze margeregeling. Bij een zogenoemde doorlevering na invoer kan je de margeregeling bijvoorbeeld niet toepassen. Pas je de margeregeling wel toe bij de levering van paarden aan een Britse ondernemer? Dan moet je rekening houden met de factuurvereisten. Bij Countus kunnen we je hier meer over vertellen.

Importeer je een paard uit Engeland (of ander niet-EU-land)? Dan ben je invoer-btw verschuldigd. Deze invoer-btw is onder voorwaarden aftrekbaar. Het kan in bepaalde gevallen wenselijk zijn om hiervoor een art. 23 Wet OB vergunning voor te hebben. Hierdoor hoef je geen invoer-btw voor te financieren. Helaas is het verkrijgen van een art. 23 Wet OB vergunning voor de paardenhouderij op dit moment nog niet snel te verkrijgen.

Btw verleggen

Er gelden verschillende tarieven voor het opfokken, africhten en trainen van paarden. Train je paarden voor een Britse klant of heb je paarden van een Britse klant in de opfok staan? Dan vindt de dienst voor de btw in het Verenigd Koninkrijk plaats. Is je klant een Britse ondernemer? Dan kan de btw verlegd worden op grond van een Britse nationale verleggingsregeling. Deze transactie wordt niet meegenomen in de Nederlandse aangifte.

Neem je diensten af uit het Verenigd Koninkrijk? Dan moet de Britse ondernemer je een factuur sturen waarop hij de btw aan jou verlegt. Vervolgens bereken je de btw zelf in de Nederlandse aangifte en kan deze onder voorwaarden in aftrek worden gebracht.

Meer weten?

Wil je meer weten over de in- en export van paarden naar of uit het Verenigd Koninkrijk of over de btw na de Brexit? Neem dan contact met ons op. We geven je er graag meer uitleg over.

Meer informatie? Neem contact op met Nicolet Scholten
Paardenhouderij, MKB, Fiscaal-juridisch
Neem contact op met Nicolet Scholten
Paardenhouderij, MKB, Fiscaal-juridisch