Paardenhouderij

UBO-register: ook voor paardenhouderijen

Andreas van der Vis, Nicolet Scholten
22 dec 2020
UBO-register ook voor paardenhouderijen

Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel ‘de uiteindelijke belanghebbende’. Het doel van dit UBO-register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals bijvoorbeeld het witwassen van geld. Heb jij een eigen paardenhouderij? Dan krijg je hier ook mee te maken. 

Registratieplicht

De UBO-registratieplicht geldt voor bv’s, maatschappen, vof’s, commanditaire vennootschappen, coöperaties, verenigingen en stichtingen. Is jouw paardenhouderij een eenmanszaak? Dan geldt er geen UBO-registratieplicht.

Als eigenaar van een paardenhouderij ben je verplicht om binnen 18 maanden na 27 september 2020 bij de Kamer van Koophandel te registreren wie de UBO van de onderneming is. De UBO is altijd een natuurlijk persoon. Bij de beoordeling van de UBO wordt onder andere gekeken naar de statuten, aandeelhoudersovereenkomst, maatschaps- of vennootschapscontracten, de jaarrekening en naar eventueel andere gemaakte afspraken.

Persoonsgegevens en bewijsstukken

Bij de registratie moet je de persoonsgegevens van de UBO opgeven, maar ook de aard en omvang van het economisch belang. Deze gegevens moet je samen met de onderbouwende stukken inleveren bij de Kamer van Koophandel. Voldoe je niet binnen de eerder vastgestelde termijn aan de UBO-registratieplicht? Dan wordt dat gezien als een economisch delict.

Wijzigt het ondernemerschap van je paardenhouderij en wijzigen de UBO’s daarmee dus ook? Dan geldt er een meldplicht bij de KVK en dien je een nieuw correcte UBO-registratie in te dienen.

Hulp bij registratie

Bij Countus hebben we gespecialiseerde kennis op het gebied van het UBO-register. Wij kunnen vaststellen wie de UBO van je paardenhouderij is en wat de omvang van het economisch belang van de UBO is. Daarnaast kunnen wij de administratieve verplichtingen die bij de registratieplicht horen voor je uit handen nemen. Het registratieformulier dat we naar de KvK sturen, hoef je dan alleen nog maar zelf te ondertekenen.

Meer weten?

Meer weten over de UBO-registratie? Of kunnen wij werk voor je uit handen nemen? Neem contact op met Andreas van der Vis of kijk op de sector pagina Paardenhouderij

Meer informatie? Neem contact op met Andreas van der Vis
Meer informatie? Neem contact op met Nicolet Scholten
Neem contact op met Andreas van der Vis