Agro

TEK: ook interessant voor de intensieve veehouderij?

16 mrt. 2023

Vanaf 21 maart kunnen energie-intensieve mkb-bedrijven een tegemoetkoming in energiekosten aanvragen, middels de TEK-regeling: Tegemoetkoming Energiekosten voor energie-intensief mkb. In de landbouw lijken vooral tuinbouwbedrijven in aanmerking te komen, maar ook voor bedrijven uit de intensieve veehouderij liggen er mogelijkheden. Hoe aantrekkelijk is deze regeling eigenlijk voor jou? We gaan dit na met 2 voorbeelden uit de varkenshouderij.

Om te kunnen voldoen aan deze regeling gelden een aantal voorwaarden. Met name de intensiteitstoets is van belang. Hierbij wordt gekeken hoeveel energiekosten je kwijt bent ten opzichte van je omzet in 2022. Je komt in aanmerking voor de TEK als de energiekosten hoger dan 7% van je omzet zijn. Over de exacte voorwaarden voor deelname en de intensiteitstoets lees je meer in dit artikel.

Zeugenbedrijf vs vleesvarkens

Om te illustreren wanneer je voor de TEK in aanmerking komt, hebben we 2 berekeningen gemaakt. 1 voorbeeld gaat in op een standaard vleesvarkensbedrijf met 3000 plaatsen, 9000 m3 gas, 90.000 kWh stroom en een omzet van 1,7 miljoen. De andere gaat over een standaard zeugenbedrijf met 500 zeugen, 30.000 m3 gas, 75.000 kWh en omzet van €800.000.

Intensiteitseis TEK
Bron: RVO.nl

Vleesvarkensbedrijf
In het geval van het vleesvarkensbedrijf kom je uit op de volgende berekening:

(9.000m3 x €2,41 + 90.000 kWh x € 0,59) / €1.700.000 x 100% = 4,4%

Dit is onder de grens van 7%. Dit bedrijf komt niet in aanmerking voor de TEK.

Zeugenbedrijf
Bij het zeugenbedrijf is dit anders, zie onderstaande berekening:
(30.000m3 x €2,41 + 75.000 kWh x € 0,59) / €800.000 x 100% = 14,6%

Voorschot en definitieve tegemoetkoming zeugenbedrijf

Voldoe je aan de voorwaarden en wil je subsidie ontvangen? De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat dan je maximale subsidiebedrag (voorschotbedrag) bepalen. Van dit bedrag krijg je 35% na aanvraag uitbetaald. Hiermee wil RVO de kans op te hoge voorschotten en daarmee het risico op het moeten terugbetalen van ontvangen subsidies verminderen.

Heb je op je aansluiting een tegemoetkoming ontvangen in het kader van de prijsplafond-regeling? Dan moet je dit verbruik (1200m3 gas en 2900KwH) corrigeren. In principe geldt deze tegemoetkoming voor alle verbruikers met een kleine aansluiting.

Je standaard jaarverbruik gas en elektriciteit bepaalt RVO zelf op basis van objectieve meetgegevens van de energieleverancier. Je levert zelf dus geen verbruiksgegevens aan bij RVO. Op basis van de objectieve meetgevens maakt RVO een inschatting van je verbruik in 2023.

Berekening voorschotbedrag TEK

Berekening definitief subsidiebedrag
Bron: RVO.nl

Rekenvoorbeeld zeugenbedrijf:

De voorschot berekening voor een zeugenbedrijf ziet er dan als volgt uit:

Gas:
((30.000m3 x 14/12) – 1.200) x (3.19€ - 1.19€) x 50% x 35% = €11.830

Elektriciteit:
((75.000m3 x 14/12) – 2.900) x (0.95€ - 0.35€) x 50% x 35% = €8.883

Om de definitieve TEK-subsidie vast te stellen gebruikt RVO straks de gemiddelde energietarieven van 2023, ofwel de modelprijs 2023. Deze wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een modelprijs van € 1,50 per m3 gas en € 0,45 per Kwh elektriciteit.

Gas:
((30.000m3 x 14/12) – 1.200) x (1.50€ - 1.19€) x 50% = €5.239

Elektriciteit:
((75.000m3 x 14/12) – 2.900) x (0.45€ - 0.35€) x 50% = €4.230

Bij prijzen van € 1,50 voor gas en € 0,45 voor elektriciteit moet dit voorbeeldbedrijf € 11.244 terugbetalen. Je blijkt namelijk recht te hebben op € 9.469 maar hebt € 20.713 ontvangen. Zakken de energieprijzen 2023 onder de drempelprijzen, dan zul je het hele voorschot terug moeten betalen. De overheid rekent geen boeterente over het terug te vorderen bedrag. Is dit bedrag lager dan € 500? Dan hoef je dit niet terug te betalen.

Let op! Bovenstaande is berekend zonder de teruglevering van energie. Wek je zelf energie op? Dan moet je de energie die wordt teruggeleverd (de standaard jaarinvoeding) van de standaard jaarafname elektriciteit aftrekken. Op basis hiervan wordt ook de intensiteit bepaald. Voorbeeld: een bedrijf heeft een verbruik van 52.000KwH en een terugleveringsvolume van 10.000KwH, dan resteert een netto standaard jaarafname van 42.000KwH.

Daarbij moet je er ook rekening mee houden dat deze regeling enkel is opgezet voor de zakelijke energiekosten. Kosten die privé worden gemaakt komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Conclusie

Gezien de gedaalde energieprijzen is de regeling wellicht niet zo aantrekkelijk als eerst verwacht. De hoogte van jouw tegemoetkoming wordt pas begin 2024 duidelijk, op het moment dat Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de modelprijs voor 2023 heeft bepaald. Het is gezien de huidige prijzen realistisch dat je na de aanvraag van het voorschot in 2024 een groot deel van de tegemoetkoming moet terugbetalen. Houd daar rekening mee.

Om dit te voorkomen, zou je de ontwikkeling van de energieprijzen scherp in de gaten kunnen houden en later dit jaar een tegemoetkoming aan kunnen vragen. Dit kan nog tot uiterlijk 2 oktober 2023.

Vragen over de TEK voor jouw situatie?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw specifieke bedrijfssituatie? Neem dan gerust contact op met 1 van onze adviseurs.