MKB

Vraag TEK aan vanaf 21 maart 2023

15 mrt. 2023

Vanaf 21 maart is het mogelijk om de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aan te vragen. De energiekosten van je bedrijf moeten dan wel tenminste 7% van de omzet uitmaken. Kom jij hier ook voor in aanmerking?

Voorwaarden TEK

De TEK is alleen bedoeld voor energie-intensieve mkb-bedrijven. Om voor de TEK in aanmerking te komen, moet jouw mkb-bedrijf dan ook voldoen aan een aantal eisen:
• Je hebt maximaal 250 medewerkers, maximaal € 50 miljoen omzet en/of balanstotaal van maximaal € 43 miljoen,
• Je staat ingeschreven in het Handelsregister van de KvK.
• Je bedrijf is energie-intensief, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten (intensiteitseis).

Intensiteitstoets

Hoe kan je zien of je voldoet aan de intensiteitseis? De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft hiervoor een berekening geplaatst op hun site. Daarbij wordt uitgegaan van de modelprijzen €2,41 per m3 voor gas en € 0,59 per kWh. De modelprijzen worden vastgesteld door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Die van 2022 is begin 2023 bekend gemaakt. De modelprijs van 2023, waarmee de hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald, wordt begin 2024 bekend gemaakt.

Daarnaast rekent RVO met een standaard jaarverbruik voor gas en een standaard jaarafname voor elektriciteit. Beide zijn bekend bij de energieleverancier. Wanneer deze kosten meer dan 7% van de omzet van 2022 bedragen, dan kom je voor de regeling in aanmerking. Hierbij gaat het om de omzet die aangegeven is bij de aangifte omzetbelasting.

Wijken je aangiftes af van een gewoon kalenderjaar? Dan geldt de omzet over de 4 kwartalen die voor het grootste deel in 2022 vallen. Ben je geen omzetbelasting verschuldigd? Dan gebruik en stuur je een ander bewijsstuk uit de boekhouding waaruit de omzet blijkt, zoals een kopie van de jaarrekening of jaarverslag van 2022.


Bron: RVO.nl

Omvang tegemoetkoming

Energie-intensieve mkb’ers krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging, boven een vastgestelde drempelprijs tot een maximum van € 160.000. De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per kuub gas en € 0,35 per kilowattuur elektriciteit.

Voorschot

De hoogte van de tegemoetkoming kan pas definitief berekend worden als de modelprijs van 2023 bekend is. Dit zal pas in 2024 zijn. Na de aanvraag wordt daarom een voorschot uitgekeerd. Dat is 35% van de totale tegemoetkoming. Omdat de modelprijs van 2023 nog niet bekend is, wordt bij de berekening van het voorschot daarom gerekend met het verschil tussen de maximale prijs en de drempelprijs van energie. Voor gas is dat €2,00 en voor elektriciteit is dat € 0,60. Het resterende bedrag wordt overgemaakt als de modelprijs bekend is.

Let op: de energieprijzen zijn nu laag. Het is dus mogelijk dat in 2024 blijkt dat het voorschot hoger is dan de daadwerkelijke tegemoetkoming. Dit moet dan worden terugbetaald. Hierover wordt geen boeterente gerekend.

Uitvoering door de RVO

RVO gaat de TEK uitvoeren. Aanvragen kan van 21 maart 9:00 tot en met 2 oktober 2023 17:00.

Aandachtspunten

Ook bij deze regeling zijn er een aantal punten waar je op moet letten:
- Heb je al een tegemoetkoming gehad in het kader van de prijsplafondregeling? Dan moet je dit verbruik (1200 m3 gas en 2900 kWh) in mindering brengen.
- Wek je zelf energie op? Het deel dat je teruglevert (de standaard jaarinvoeding) trek je ook van de standaard jaarafname elektriciteit af.
- Houd er rekening mee dat alleen zakelijk energiekosten in aanmerking komen. Kosten die privé worden gemaakt zijn niet subsidiabel.
- Deze regeling valt onder staatssteun. Dit betekent dat je gegevens gepubliceerd kunnen worden.

Meer weten over de TEK?

Heb je vragen over de regeling Tegemoetkoming Energiekosten of heb je hierbij advies of hulp nodig? Neem dan contact op met de adviseurs van Countus. Zij helpen je graag.