Agro, MKB

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen: loont het?

24 aug. 2023

Vorig jaar werd de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangekondigd. Op het moment dat de regeling werd opengesteld (maart), was de meeste prijs-pijn op de energiemarkten al geleden. Daardoor lijkt de aandacht voor de regeling wat verslapt. Waarom kan het goed zijn om toch een aanvraag te doen?

Tegemoetkoming in energiekosten

Met de TEK-regeling wil het kabinet energie-intensieve bedrijven tegemoetkomen in de energiekosten. De energiekosten van je bedrijf moeten dan minimaal 7% van de omzet uitmaken. Deze zogenoemde intensiteitseis is de basisvoorwaarde voor een aanvraag in het kader van de TEK-regeling. Een voorbeeldberekening voor het bepalen van je energie-intensiteit vind je hier. Dit voorbeeld is gericht op agro, maar ook te vertalen naar ondernemingen in andere sectoren.

In het begin van het jaar lagen de prijzen voor energie nog op een fors hoger niveau dan nu. De dagprijzen voor elektriciteit en gas dalen al langere tijd. Toch moet je bij het afsluiten van een vast contract nog altijd rekening houden met een behoorlijke plus op de dagnoteringen. Op dit moment bieden leveranciers elektriciteit in vaste contracten aan voor een periode van 1 tot 3 jaar en voor een bedrag tussen de € 0,35 en € 0,40 per kWh (inclusief belastingen, exclusief btw.).

Modelprijs 2023

Is er sprake van een kostenstijging van elektriciteit en gas en liggen de waarden boven de drempelprijs van € 0,35 per kWh voor elektriciteit en € 1,19 per m3 gas? Dan kunnen ondernemers binnen de TEK-regeling 50% van de kostenstijging vergoed krijgen.

Om te weten waar je als ondernemer recht op hebt, gaat het CBS eerst een modelprijs voor 2023 bepalen. Dat doen ze begin 2024. Op deze modelprijs worden alle ondernemers in de regeling afgerekend. De vraag is met welke gemiddelde prijs RVO gaat rekenen. Komt deze boven de drempelprijs uit of blijft de modelprijs onder de € 0,35 per kWh en € 1,19 per m3 gas? In dat laatste geval zou een aanvraag geen zin hebben gehad.

De kans is zeker aanwezig dat de modelprijs voor dit jaar (inclusief energiebelasting, exclusief btw) boven de € 0,35 per kWh en boven de € 1,19 per m3 gas uitkomt. Stel: de modelprijs voor elektriciteit wordt vastgesteld op € 0,45 per kWh. In dat geval kun je een subsidie krijgen van 50% van € 0,45 - € 0,35 per kWh.

Vergoeding voor iedereen gelijk

Had je in 2023 een contract met prijzen van € 0,40 per kWh of € 0,60 per kWh? Dat maakt geen verschil. Iedereen kan (op basis van zijn verbruik) dezelfde vergoeding krijgen per verbruikte kWh of m3 gas. Dit wordt vastgesteld met de nog te bepalen modelprijzen voor gas en elektriciteit. Het standaard jaarverbruik is leidend bij het vaststellen van de vergoeding. RVO bepaalt dit zelf op basis van de gegevens die bekend zijn bij het energiebedrijf. Je hoeft dus geen gegevens van je energieverbruik aan te leveren.

Wel geldt het volgende: heb je voor 1 november 2022 een contract afgesloten dat loopt tot na 31 december 2023? En zijn hierin lagere energieprijzen afgesproken dan de drempelprijs in deze regeling (€ 0,35 per kWh en € 1,19 per m3)? Dan heb je geen recht op subsidie.

Voor welke periode vraag je de subsidie aan?

De vergoeding kun je aanvragen voor een periode van 14 maanden: van 1 november 2022 t/m 31 december 2023. De modelprijs geldt voor de gehele periode. De vergoeding voor elektriciteit wordt dus:
((standaard jaarverbruik (evt. gecorrigeerd voor teruggeleverde stroom) x 14/12) – verbruik prijsplafond) x (modelprijs elektriciteit – drempelprijs elektriciteit) x 50%.

Voor gas is dit: ((standaard jaarverbruik x 14/12) – verbruik prijsplafond gas) x (modelprijs gas 2023 – drempelprijs gas) x 50%.

Wanneer moet je de aanvraag indienen?

Wil je een aanvraag indienen? Doe dit dan uiterlijk 2 oktober 17.00 uur. Op dat moment is de modelprijs nog niet bekend. Je weet dan dus nog niet of je wel of niet ergens recht op hebt.

Voorschot

Goed om te weten: bij een aanvraag ontvang je een voorschot van 35% van je maximaal mogelijke subsidie. Als later blijkt dat dit meer was dan waar je op basis van de modelprijs recht op hebt, moet je dit verschil terugbetalen. De voorschotberekening komt neer op € 0,105 per kWh voor elektriciteit en € 0,35 per m3 gas. Doe je nu een aanvraag binnen de TEK-regeling en komt de drempelprijs voor elektriciteit onder de € 0,455 per kWh en voor gas onder de € 1,54 per m3? Dan moet je afhankelijk van de modelprijs een gedeelte of alles terugbetalen.

Schematisch weergegeven ziet dit er als volgt uit:

Voorschotbedrag TEK

Ons advies

Op dit moment kunnen we niet met zekerheid zeggen of een aanvraag zin heeft. Toch is de kans zeker aanwezig dat het indienen van een aanvraag loont. Daarom raden we je aan om een aanvraag in te dienen. In een eerder artikel hebben we door middel van een aantal voorbeeldberekeningen al laten zien hoe de subsidie precies vastgesteld zal worden. Dit is een voorbeeld voor de agrarische sector, maar is ook toe te passen voor andere sectoren.

Meer weten over de TEK-regeling?

Heb je vragen over de regeling Tegemoetkoming Energiekosten of heb je hierbij advies of hulp nodig? Neem contact op met onze adviseurs. We helpen je graag.