Agro, Akkerbouw

Melding vernietiging vanggewas

23 nov. 2023

In een eerder artikel gingen we in op de stimuleringsregeling voor het inzaaien van een vanggewas. Deze regeling kent echter – naast een uiterste inzaaidatum – ook een minimale vernietigingsdatum. In dit artikel leggen we je uit hoe je een melding doet.

Stimuleringsregeling vanggewassen 

Sinds 2023 is de stimuleringsregeling vanggewassen ingevoerd voor alle teelten op bouwland op zand- en lössgrond. Alleen winterteelten zijn uitgezonderd. Zaai je een vanggewas niet of te laat? Dan krijg je het jaar erop een korting op de stikstofgebruiksnorm. In het artikel over de afbouw van stikstofgebruiksruimte lees je meer over deze korting.   

Maar dat is niet alles. Heb je je best gedaan om een stikstofkorting te voorkomen door het tijdig zaaien van een vanggewas? Dan is het van belang om je vanggewas te laten staan tot minimaal 1 februari. Vernietiging vóór 1 februari betekent alsnog een korting van 20 kg stikstof per hectare.

Melding doen voor vroegtijdige vernietiging 

Is het niet gelukt het vanggewas te laten staan tot 1 februari? Doe hiervan een melding bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – uiterlijk één dag nadat je het vanggewas vernietigd hebt. In deze melding geef je enkel het aantal hectare waar het om gaat én de vernietigingsdatum door. Je kunt ook aangeven wat de reden voor het vroegtijdig vernietigen is. Voor het doen van een melding heb je minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig. 

Meer weten? 

Wil je meer weten over dit onderwerp? Vraag het jouw Countus-adviseur. We helpen je graag.