Agro

Is jouw bedrijf sterk genoeg voor verandering?

11 okt. 2023

Een aanpassing van je bedrijfsstrategie kan grote impact hebben. In onze praatplaat Anders Ondernemen gaan we hierop in, dit hebben we in eerdere artikelen ook besproken. Als je op de laatste tegel bent aangekomen weet je precies wat je wilt. Je hebt over alles goed nagedacht. Maar dan volgt de laatste en behoorlijk essentiële stap: wat zijn de gevolgen voor het bedrijfsvermogen en het familiekapitaal? We bespreken het in dit artikel.

Praatplaat tegel 6

Welke gevolgen?

Een aanpassing van je bedrijfsstrategie kan impact hebben op je gebouwen, grond, dierrechten en/of machines. Door te investeren of juist door het verkopen ervan. Extensivering door minder dieren, verplaatsing van het bedrijf, of verbreding met andere takken: allemaal zaken die gevolgen hebben voor het bedrijfsvermogen. Hierbij verkoop je misschien wel zaken die je van jouw ouders hebt overgenomen. Welke afspraken heb je met hen hierover gemaakt? Een ander voorbeeld: de waarde van het gebouw kan dalen als je de varkensschuur voor een andere activiteit gaat gebruiken. Wat doet dit met de zekerheid voor de bank?

Financiële planning

Een buffer helpt om aanpassingen in je bedrijf(svoering) te kunnen realiseren. De afgelopen jaren waren voor de landbouw vrij gunstig, dus in veel gevallen is er een financiële buffer aanwezig. Heb je toch niet voldoende buffer? Kijk dan of een subsidie of een lening uitkomst kan bieden. De overheid biedt met de GLB-adviesvouchers een ondersteuning om hier plannen voor uit te werken. Daarnaast hoeft en kan niet alles tegelijk. Plan je investeringen en/of wijzigingen.

Fiscale planning

Is er sprake van waardedaling? Dat kan gevolgen hebben voor jouw fiscale planning en mogelijk je oude dag. Stel dat je je melkveebedrijf wilt extensiveren. Financieel gezien lukt het prima om minder vee te houden. Maar je wilt misschien je landbouwgrond omzetten in natuurgrond en dit heeft een waardevermindering tot gevolg. Pas er ook voor op dat het extensiveren gezien kan worden als een gedeeltelijke staking van je bedrijf.

Samen doornemen

Raken jouw plannen het familiekapitaal? Bespreek dan tijdig met de familie (zoals je ouders) wat dit met hen doet. Vooraf bespreken is beter dan achteraf uitleggen. Daarbij gaat het niet alleen om wat juridisch is vastgelegd.

Vragen of hulp nodig?

‘Anders Ondernemen’ is een continu proces. Een wijziging in je omgeving kan op alle vlakken effect hebben. Denk aan jou als persoon, je bedrijf, het verdienmodel en je bedrijfsvermogen. Neem dit dus samen met iemand door, spar erover. Neem gerust contact met ons op.