MKB, Agro

Krijg tijdig inzicht in je liquiditeitsruimte

23 aug. 2023

Heb jij voldoende liquide middelen? Hopelijk wel, want het voorkomt een bedreiging voor de continuïteit van je bedrijf. Een liquiditeitsprognose zorgt ervoor dat je het vermogen van je onderneming goed in beeld hebt. Zeker in tijden van prijsschommelingen in de markt is het belangrijk om hier inzicht in te krijgen. We vertellen je er meer over.

Inzicht in huidige liquiditeitsruimte

Om te weten hoeveel liquiditeitsruimte je hebt, is het allereerst van belang te weten hoeveel liquide middelen je direct voor je bedrijf beschikbaar hebt. Dit zijn in principe je rekeningcourantlimiet, het eventuele positieve saldo op je lopende rekening én je spaargelden. Misschien heb je ook nog andere spaarpotjes zoals aandelen of obligaties. Deze zul je echter wel eerst moeten verkopen.

Een andere manier om liquiditeitsruimte te creëren is door eens goed te kijken naar je betalingstermijnen richting je toeleveranciers. Een betalingstermijn van 30 dagen is niet ongebruikelijk. Het kan voor jouw situatie veel liquiditeitsruimte bieden als je deze termijn niet volledig benut.

Wat is mijn liquiditeitsruimte of -tekort voor het komende halfjaar?

De vraag die je jezelf hierin stelt is: heb ik het komende halfjaar voldoende liquiditeitsruimte om een financiële tegenvaller of prijsdal op te vangen of heb ik een tekort? De enige manier om dit goed in beeld te krijgen is door een liquiditeitsprognose te maken. Hierin staan alle opbrengsten en kosten voor het komende halfjaar op een rij. Op deze manier weet je tijdig of er eventueel een tekort gaat ontstaan. Zo kun je hier op tijd op anticiperen.

Liquiditeitsruimte bijna op, wat nu?

Een mogelijkheid om snel liquide middelen voor je bedrijf beschikbaar te krijgen, is door het opschorten of het uitbreiden van de rekeningcourantlimiet. Of banken hieraan mee willen werken is echter afhankelijk van diverse factoren.

Buffer behouden

Tegenwoordig staan banken niet te springen om mee te financieren. Het is daarom raadzaam om de bank op het moment van een grote investering te vragen om bij te springen. Zelfs als je deze investering vanuit je lopende middelen kunt doen. Op deze manier behoud je je buffer en kun je jezelf redden in mindere tijden.

Meer weten?

Wil je meer weten over liquiditeitsruimte of heb je hulp nodig bij het opstellen van een liquiditeitsprognose? Neem contact op met je adviseur. We helpen je graag.