Algemeen

Hoe houd je jouw energiekosten in de hand?

Harry Roetert, Stef Wissink
08 dec. 2022

De stroomprijs en gasprijs is enorm gestegen en oude contracten tegen een vaste lage prijs lopen af. Wat kun je doen om de energiekosten in de hand te houden? In dit artikel gaan we kort in op het analyseren van je verbruik en besparingsmogelijkheden. Maar we laten je vooral graag zien hoe een energietool inzichtelijk kan maken welke investeringen voor de langere termijn structureel helpen om de kosten te beperken. 

Meten en analyseren

De eerste stap die je kunt zetten is: meten en analyseren. Wat zijn grote energievreters binnen jouw bedrijf en wanneer verbruik je die? Heb je een grootverbruikaansluiting? Dan wordt het verbruik en de teruglevering per kwartier bijgehouden door het meetbedrijf. Op de energiefactuur staat welk bedrijf dat is. De specialisten van het expertiseteam Duurzame en Nieuwe Energie (DNE) kunnen je helpen deze gegevens te analyseren, door de getallenreeksen om te zetten in een aantal overzichtelijke grafieken. Daarmee krijg je al het eerste inzicht in wanneer je energie verbruikt.

Ben je een kleinverbruiker (ook met een ‘slimme meter’), dan worden deze gegevens niet standaard bijgehouden. Met een kleine investering in een aantal stroommetertjes kun je echter niet alleen het totale verbruik per kwartier meten, maar ook nog eens per groep of eventueel per apparaat. En zelfs wanneer je geen meters gebruikt, kun je een schatting maken door van ieder apparaat het vermogen in Watt te achterhalen en te vermenigvuldigen met het aantal draaiuren.

Bespaarmogelijkheden

Een tweede stap is kijken waar je kunt besparen. Een goede afstelling van apparatuur en het schoonmaken van filters en dergelijke kan soms al tot een verrassend grote besparing leiden, net als het inzetten van een tijdschakelaar bij sommige apparaten. Let bij de aanschaf van nieuwe apparatuur ook altijd op het energieverbruik.

Energie opwekken

Bij zelf opwekken van elektriciteit wordt vaak alleen aan zonnepanelen gedacht. Maar ook kleine windmolens met een ashoogte van 15 tot 25 meter worden steeds efficiënter. Zeker in de meer windrijke gebieden van Nederland kan dit een hele goede aanvulling zijn.

Ideaal is de situatie waarin op dezelfde momenten precies de hoeveelheid wordt opgewekt die je ook verbruikt. Daardoor is in veel gevallen een groter deel van de eigen energieproductie aan te wenden voor het eigen bedrijf. Dit reduceert het volume dat je terug moet leveren aan het energienet en haalt daarmee een deel onzekerheid weg die er nu is over de (toekomstige) prijzen voor het terugleveren van energie.

Om eenzelfde hoeveelheid stroom op te wekken is de investeringssom voor een windmolen groter dan van zonnepanelen. Daarom is een goede afweging van de combinatie zon en wind de moeite waard.

Praktijkvoorbeeld

De volgende praktijkcasus betreft een vleesvarkensbedrijf met een stroomverbruik van zo’n 87.000 kWh op jaarbasis. Een overzicht uit de energietool levert onderstaande plaatjes op: de energievraag per uur, per dag en per maand. Als er kwartiergegevens van een grootverbruikersaansluiting beschikbaar zijn kan het verbruik ook nog per uur worden aangepast.

Nu het verbruik in beeld is gebracht kan naar wens een duurzame energiebron worden toegevoegd in de tool. In het onderstaande voorbeeld zien we hoe een windmolen met een geschatte jaaropbrengst van 80.000 kWh per jaar past bij bovenstaand verbruikspatroon. In de tool wordt de totale productie aan de hand van historische windgegevens van het KNMI geprognotiseerd en verdeeld over het jaar.

Ook kijken we hierbij specifiek naar de locatie waar de investering plaats gaat vinden, dit is van behoorlijke invloed op het rendement van een windmolen. In de grafiek is te zien wat de netto som is van de stroomproductie en het gebruik per dag en per maand.

Een dergelijke ‘energie-confrontatie’ ziet er voor zonnepanelen heel anders uit. Hier wordt de stroom enkel overdag en vooral in de zomermaanden geproduceerd. Dit resulteert in een volgend overzicht met de netto som van productie en gebruik:

De tool maakt hiermee, bij benadering, inzichtelijk welke duurzame oplossing het beste past bij jouw bedrijf. In de berekening nemen we ook het financiële plaatje mee. Wat is de initiële investering? Wat zijn de jaarlijkse variabele kosten die de investering met zich meebrengt? Wat is de besparing op je stroomrekening? Wat is het totale effect op je kasstroom? Hoe lang is de terugverdientijd? Met de energietool krijg je antwoord op deze en meer vragen.

Meer weten?

Heb jij ook interesse in het opstellen van een bedrijfsspecifiek plan door middel van de energietool? Neem voor de mogelijkheden contact op met Stef Wissink, Bedrijfsspecialist intensief, of Harry Roetert, Bedrijfsspecialist duurzame energie.

Meer informatie? Neem contact op met Harry Roetert
Meer informatie? Neem contact op met Stef Wissink
Welk voordeel kan je als ondernemer halen uit de energiecrisis?
09 mrt. 2023
Neem contact op met Harry Roetert
Welk voordeel kan je als ondernemer halen uit de energiecrisis?
09 mrt. 2023