Algemeen

Rekenen op zon en wind

Harry Roetert
03 dec 2021

Waar de agro-afdeling van Countus zich mee bezighoudt? Daarover vertellen onze agro-collega’s graag. Harry Roetert – bedrijfsspecialist duurzaamheid en nieuwe energie – vertelt over windmolens en zonnepanelen. Want hoe rendabel zijn deze eigenlijk precies? En wat gebeurt er als je ze samen inzet voor je bedrijf?

Kleine windmolens

Kleine windmolens met een ashoogte van 15 tot 25 meter zijn erg populair onder politici en ambtenaren, vanwege de mooie landschappelijke inpassing. Ook agrarische ondernemers hebben wel interesse, maar wat is het rendement?

Simpele oplossingen

Dat rendement kun je volgens Harry op verschillende manieren benaderen. ‘Zo'n molen levert in Overijssel 20-25.000 kWh per jaar aan stroom op en kost ca. € 65.000’, legt Harry uit. ‘Als je investeert in zonnepanelen die dezelfde hoeveelheid stroom opwekken, ben je met € 15.000 klaar. 

‘Alle daken maar volleggen met zonnepanelen, dan? Helaas, op een kleinverbruik-aansluiting die de meeste agrarische ondernemers hebben, kun je maar ca. 200 zonnepanelen kwijt. Anders wordt de piekbelasting op een zonnige dag te hoog en “slaan de stoppen door”.

Wil je meer zonnepanelen gebruiken? Dan kun je een grootverbruik-aansluiting aanvragen. ‘Op het dak van een beetje landbouwbedrijf passen namelijk meer dan 1.000 panelen’, zegt Harry. ‘Maar voordat je dat kunt realiseren, ben je op dit moment zeker 5 jaar verder. Door alle nieuwe zonnevelden en grote windturbines is het elektriciteitsnet namelijk in grote delen van het land overbelast. Een kleine hapering in de energietransitie.’

Salderen

Mede door de lage aanschafprijs was het rendement van de investering in zonnepanelen op een kleinverbruik-aansluiting de laatste jaren vrij hoog. Dat werd ook veroorzaakt door de salderingsregeling. Harry legt uit: ‘Als je nu stroom teruglevert aan het elektriciteitsnet, worden de afname en de levering op jaarbasis met elkaar verrekend ('gesaldeerd). Je betaalt dan alleen energiebelasting over het deel dat je netto afneemt. Als je bij de investering dan ook nog gebruik kunt maken van de fiscale voordelen (EIA en KIA, voor de kenners), kom je heel snel op een terugverdientijd onder de 5 jaar terecht.’

‘Helaas gaat de overheid deze salderingsregeling de komende jaren waarschijnlijk afbouwen. Dat betekent dat je straks voor alle stroom die je afneemt van het net, het volle pond aan energiebelasting betaalt. Voor de energie die je teruglevert krijg je slechts een kleine vergoeding. En omdat je met zonnepanelen alleen overdag en vooral in de zomer veel stroom opwekt, moet je wel veel terugleveren. En dan 's nachts en in de winter weer duur afnemen. Weg rendement.’

Combineren

Wat kan er dan wel? ‘Nou, het goede nieuws is dat zonnepanelen en windmolens samen elkaar heel mooi aanvullen. Het waait het meest in de winterperiode en over het algemeen in de nacht nog meer dan overdag. Met een combinatie van zonnepanelen en 1 of 2 kleine windmolens kun je tot wel 100.000 kWh per jaar aan stroom opwekken. En dat zonder het net te overbelasten (dus met een kleinverbruik-aansluiting).’

‘Om het rendement van deze combinatie goed te kunnen doorrekenen, moet je wel met meer factoren rekening houden. 

Rekenmodel

Op de agro-afdeling hebben we al deze berekeningen op de achtergrond in een rekenmodel gestopt. ‘Hiermee koppel je vrij eenvoudig verschillende combinaties van zonnepanelen en windmolens aan het verbruikspatroon van het bedrijf’, vertelt Harry. ‘En zo kun je dit ook economisch goed doorrekenen. Het is bovendien heel overzichtelijk met duidelijke schema’s en grafieken.’

Wij ondersteunen de adviseurs bij het gebruik en we voorzien onze klanten en collega's van de nodige achtergrondkennis. En uiteraard passen we het model aan als er nieuwe ontwikkelingen zijn. 

Niet alleen cijfers

Maar advisering draait niet alleen om cijfers en direct rendement. De ontwikkelingsrichting van het bedrijf is eigenlijk belangrijker dan het effect van de individuele investeringen. De komende jaren gaat er veel veranderen in de wereld van energie, ook voor agrarische bedrijven. Veel processen op het agrarisch bedrijf worden elektrisch, sommige gaan biogas of waterstof gebruiken.

Gecombineerd met veel lichtere, zelfrijdende en zelfdenkende werktuigen is de tijd van ronkende dieselmotoren voorbij. Opslag van energie wordt in snel tempo goedkoper, in de vorm van accu's, maar ook van waterstof in tanks. En door onderling samen te werken, kunnen agrarische ondernemers de regionale energievoorziening voor een behoorlijk deel zelf invullen. Maar daarover een andere keer meer.

Als ondernemer én als adviseur is het belangrijk om de grote ontwikkelingen in de energiewereld te volgen en daarop in te spelen. Een goede adviseur rekent, maar denkt vooral mee.​

Meer weten?

Wil je meer weten over de ontwikkelingen in de energiewereld of over de meest duurzame oplossing voor jouw bedrijf? Neem contact op met Harry Roetert of met je adviseur.

Meer informatie? Neem contact op met Harry Roetert
Neem contact op met Harry Roetert