Algemeen

Rekenen op zon en wind

Harry Roetert
23 okt. 2023

Kleine windmolens met een ashoogte van 15 tot 25 meter zijn erg populair onder politici en ambtenaren, vanwege de mooie landschappelijke inpassing. Ook agrarische ondernemers hebben interesse, maar wat is het rendement? Harry Roetert – Bedrijfsspecialist Duurzaamheid en nieuwe energie – vertelt over slimme combinaties van windmolens met zonnepanelen en accu's, in een veranderende energiemarkt met dynamische prijzen en de afbouw van de salderingsregel.

Kleine windmolens

Kleine windmolens of 'erfmolens' met een ashoogte van 15 tot 25 meter zijn de afgelopen 5 jaar in snel tempo populair geworden, vooral in de windrijke gebieden van Nederland. Voor een goed rendement moet de gemiddelde windsnelheid echter wel minimaal 5 m/s zijn. Wat meer in het binnenland, bijvoorbeeld in Drenthe*, haal je dat meestal niet als de ashoogte beperkt is tot 15 meter. Dan moet je hoger.

* Gelukkig zijn er nu een aantal gemeenten in Drenthe die (in eerste instantie als proef) wat hogere molens met een ashoogte van 25 meter willen toestaan. Dat biedt nieuwe kansen.

Combineren

Maar kleine windmolens alleen zijn relatief duur. De investering om een bepaalde hoeveelheid stroom op te wekken is vaak 3 keer zo hoog als in zonnepanelen. Maar hoe kom je dan tot een rendabele investering?

Harry: ‘Nou, het goede nieuws is dat zonnepanelen en windmolens samen elkaar heel mooi aanvullen. Het waait het meest in de winterperiode en over het algemeen in de nacht nog meer dan overdag. Met een combinatie van zonnepanelen en 1 of 2 kleine windmolens kun je tot wel 150.000 kWh per jaar aan stroom opwekken. En dat zonder het net te overbelasten (dus met een kleinverbruik-aansluiting).’

Als extra aanvulling kun je er dan nog een accu bijzetten, die de overdag teveel opgewekte stroom kan opslaan voor gebruik 's nachts. ‘Om het rendement van deze combinaties goed te kunnen doorrekenen, moet je wel met veel factoren rekening houden: de afbouw van de salderingsregeling, de fiscale effecten, de invloed van het rentepercentage en de stroomprijzen op verschillende tijdstippen.'

Rekenmodel

Het Countus Expertiseteam Agro heeft al deze berekeningen op de achtergrond in een rekenmodel gestopt. ‘Hiermee koppel je vrij eenvoudig verschillende combinaties van zonnepanelen en windmolens aan het verbruikspatroon van het bedrijf’, vertelt Harry. ‘En zo kun je dit ook economisch goed doorrekenen. Het is bovendien heel overzichtelijk met duidelijke schema’s en grafieken.’

Wij ondersteunen de adviseurs bij het gebruik en we voorzien onze klanten en collega's van de nodige achtergrondkennis. En uiteraard passen we het model aan als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zoals dynamische prijzen (uurtarieven voor stroom bijvoorbeeld).

Niet alleen cijfers

Maar advisering draait niet alleen om cijfers en direct rendement. De ontwikkelingsrichting van het bedrijf is eigenlijk belangrijker dan het effect van de individuele investeringen. De komende jaren gaat er veel veranderen in de wereld van energie, ook voor agrarische bedrijven. Veel processen op het agrarisch bedrijf worden elektrisch, sommige gaan biogas of waterstof gebruiken.

Gecombineerd met veel lichtere, zelfrijdende en zelfdenkende werktuigen is de tijd van ronkende dieselmotoren voorbij. Opslag van energie wordt in snel tempo goedkoper, in de vorm van accu's, maar ook van waterstof in tanks. En door onderling samen te werken, kunnen agrarische ondernemers de regionale energievoorziening voor een behoorlijk deel zelf invullen.

Als ondernemer én als adviseur is het belangrijk om de grote ontwikkelingen in de energiewereld te volgen en daarop in te spelen. Wat past bij jouw bedrijfsstrategie? Een goede adviseur rekent, maar denkt vooral mee.

Meer weten?

Wil je meer weten over de ontwikkelingen in de energiewereld of over de meest duurzame oplossing voor jouw bedrijf? Neem contact op met Harry Roetert of met je adviseur.

Meer informatie? Neem contact op met Harry Roetert
Neem contact op met Harry Roetert