Agro

Het nieuwe GLB: doe jij er (nog) aan mee?

Stéphanie Terstal-Ten Kate
06 jul. 2022

Heb jij in maart ook naar ons webinar over het nieuwe GLB gekeken? Hierin hebben we onder andere de nieuwe werkwijze toegelicht. Het webinar blijft uiteraard beschikbaar om terug te kijken. Inmiddels weten we steeds iets meer over de regeling, waarover we je graag informeren. De belangrijkste punten lichten we in dit artikel toe.

Het ministerie heeft de eco-regeling voor de tweede keer laten testen door externe adviseurs en landbouwers. (Denk je nu ‘eco-regeling, wat is dat?’ Lees dan eerst even dit artikel.)

De tweede praktijkproef is inmiddels afgelopen. Opvallend is dat meer dan de helft van de deelnemers aangeeft niet te kunnen of willen meedoen aan de eco-regeling zoals deze er nu voorstaat. Er zijn 21 eco-activiteiten waaruit je kunt kiezen, maar voor het individuele bedrijf blijft er slechts een handvol mogelijkheden over. Van keuze is dus bijna geen sprake.

Hoe om wordt gegaan met de reacties uit de praktijkproef, kunnen we niet precies zeggen. Minister Staghouwer heeft in ieder geval aangegeven de puntentoekenning en vergoeding van activiteiten te actualiseren en optimaliseren. Zo zouden ook akkerbouwers voldoende punten moeten kunnen behalen, want dat lijkt met de huidige invulling niet het geval.

Eco-activiteiten en gewassen 

Deelnemers aan de pilot waren dus niet heel erg te spreken over de keuze aan eco-activiteiten. Hoe is dit voor jou? We hebben de activiteiten voor je op een rijtje gezet:

1. Gras/klaver (minimaal 30% klaver tussen 1 april en 1 oktober)

2. Grasland met kruiden (minimaal 30% kruiden tussen 1 april en 1 oktober)

3. Langjarig grasland (gras staat meer dan 5 jaar op het land en wordt niet geploegd)

4. Meerjarige teelt (twee jaar op rij, telt pas vanaf het tweede jaar mee)

5. Natte teelt

6. Rustgewas (eens in de drie jaar een rustgewas als hoofdteelt)

7. Stikstofbindend gewas/ eiwitgewas

8. Strokenteelt (minimaal 5 gewassen op één perceel)

9. Vroeg oogsten rooigewas (voor 1 september)

10. Vroeg oogsten rooigewas (voor 1 november)

11. Groenbedekking (vanggewas van voorgaande jaar tot 1 maart laten staan)

12. Onderzaai vanggewas (minimaal tot 1 december zichtbaar bedekt met vanggewas)

13. Biologische bestrijding (op contractbasis)

14. Verlengde weidegang (1500 uur)

15. Verlengde weidegang (3000 uur)

16. Bufferstrook met kruiden (langs bouwland, van 1 april tot 1 oktober)

17. Bufferstrook met kruiden (langs grasland, van 1 april tot 1 oktober)

18. Groene braak (als hoofdteelt op niet-productieve akker(rand), minimaal 3 meter breed en minimaal 6 maanden tussen 15 maart tot 15 november)

19. Houtig element (heg, haag, struweel op niet-productieve landbouwgrond)

20. Houtig element (overige houtige elementen op niet-productieve landbouwgrond)

21. Biologisch bedrijf (SKAL-gecertificeerd of in omschakeling)

Uiteraard zijn niet zomaar alle gewassen in te zetten voor alle activiteiten. Dat maakt het misschien ook wel zo lastig om nog een ‘keuze’ over te houden in dit keuzemenu. Wil je weten welke gewassen bij de activiteiten horen? De lijsten kun je hier downloaden.

Nieuwe activiteiten na 2023

De eco-regeling zoals deze er in 2023 uitziet, hoeft niet per definitie in 2024 hetzelfde te zijn. Er zullen in ieder geval activiteiten bij komen. Denk bijvoorbeeld aan precisielandbouw en niet-kerende grondbewerking. De reden dat deze activiteiten nu nog niet meedoen heeft onder andere te maken met de controleerbaarheid.

Jonge landbouwers: geen ‘top-up’ meer

Ook hier gaan we even terug naar een eerder geschreven artikel: de nieuwe voorwaarden voor de toeslag Jonge Landbouwers in 2023. We gaven hierin aan dat het verstandig was om in 2022 de toeslag aan te vragen als je deze mogelijkheid hebt. Niets blijkt nu minder waar.

Tot en met 2022 kon je de Extra betaling jonge landbouwers aanvragen. Dit was een extra toeslag per hectare, een zogenaamde ‘top-up’. Vanaf 2023 is deze top-up er niet meer. Als je in 2022 of eerder al toeslag hebt aangevraagd en je vijfjaarstermijn is nog niet voorbij, dan krijg je nog wél een top-up. In plaats van een toeslag per hectare zal dit een vast bedrag van ongeveer € 2.800 zijn in de laatste jaren dat je er recht op hebt. Er gelden geen extra voorwaarden ten opzichte van voorgaande jaren.

Vestigingssteun

Vanaf 2023 kunnen jonge landbouwers wel een zogenaamde ‘vestigingssteun’ ontvangen. Maar hiervoor gelden andere voorwaarden. Je moet onder andere een bedrijf daadwerkelijk overnemen of opstarten (dus niet bij je ouders in de maatschap). Ook moet je een landbouwdiploma of bewijs van vakbekwaamheid hebben.

In het nieuwe GLB is het dus nog niet zo gemakkelijk om voor de vestigingssteun in aanmerking te komen. In ieder geval kan dit pas later dan in het huidige GLB het geval was met de Extra betaling jonge landbouwers. We houden je hierover uiteraard op de hoogte.

Meer weten over het nieuwe GLB?

Wij staan klaar om je hiermee te helpen. Neem contact op met Stéphanie ten Kate of met jouw Countus adviseur.

Meer informatie? Neem contact op met Stéphanie Terstal-Ten Kate
Neem contact op met Stéphanie Terstal-Ten Kate