Agro

Gecombineerde opgave 2024: alles op een rij

03 apr. 2024

Ben je al begonnen met het invullen van de Gecombineerde opgave? Sinds 1 maart is dit weer mogelijk. Let er op dat je de opgave uiterlijk 15 mei indient. In dit artikel zetten we de aandachtspunten voor je op een rijtje.

Dien tijdig in

Zorg dat je de Gecombineerde opgave op tijd indient, dus uiterlijk 15 mei. Er is geen kortingsperiode meer voor het toevoegen van extra percelen of het vergroten van oppervlakten. Wat je na 15 mei nog wel kunt doen, is het aanpassen van gewassen of eco-activiteiten. Het niveau van de eco-premie (brons, zilver of goud) kun je niet meer upgraden na 15 mei. Je kunt wel eco-activiteiten intrekken en daarmee aanspraak maken op een láger niveau.

Let op

Ook het aanmelden voor fosfaatdifferentiatie via de Gecombineerde opgave moet je uiterlijk 15 mei doen. De datum voor grondanalyses is 15 mei en ook het aanmelden voor stikstofdifferentiatie moet uiterlijk 15 mei.

Bewijs voor afwijken van kaartlaag

Welke landschapselementen horen bij jouw bedrijf? Welke typen sloten heb je en welke typen bufferstroken horen daarbij? Als je het niet eens bent met de voorstellen vanuit de kaartlaag in Mijn percelen, kun je dit per perceel aangeven in de Gecombineerde opgave en in Mijn percelen per waterloop. Bekijk het stappenplan van de RVO om te weten hoe je dit doet.

Let wel op dat je kunt aantonen waarom je wilt afwijken van de standpunten van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij landschapselementen is het zo dat je de (schriftelijke) toestemming van de eigenaar moet hebben voor het betreffende element. Alleen onderhoud uitvoeren is niet voldoende om te stellen dat je toestemming van de eigenaar hebt. Bewaar de bewijsstukken ten minste 5 jaar, gerekend vanaf het einde van het GLB-jaar.

Wil je met perceelsgrenzen of bufferstroken afwijken van de grenzen zoals aangegeven door RVO? Dan kan het verstandig zijn om bewijsmiddelen te verzamelen van de specifieke punten waarop je afwijkt van de kaartlaag. Bijvoorbeeld met foto’s.

Wijziging bedrijfsstructuur

Heeft er het afgelopen jaar of onlangs een wijziging plaatsgevonden waardoor je bedrijf een nieuw KvK-nummer heeft? Zorg dan dat je op tijd eHerkenning aanvraagt. De doorlooptijd voor het aanvragen van eHerkenning is in deze periode namelijk langer dan anders. Let er bovendien op dat je als actief landbouwer geregistreerd staat. Dit is het geval bij een SBI-code beginnend met 011 t/m 016 of SBI-code 1051. Lees ook: de gevolgen van een bedrijfsoverdracht voor de Gecombineerde opgave.

Aanvragen regelingen 

Het belangrijkste van de Gecombineerde opgave is wel dat je de premies op een goede manier aanvraagt. Dit zijn:

  • De basispremie (incl. de extra betaling voor de eerste 40 hectare)
  • De eco-premie
  • De extra betaling voor jonge landbouwers

Hier kun je meer lezen over deze subsidies.

Is landbouw jouw nevenactiviteit en niet je hoofdactiviteit? Dan moet je aantonen dat je inkomsten uit de landbouw ‘niet onaanzienlijk’ zijn. Hiervoor moet je uiterlijk 15 mei een 'samenstellingsverklaring van de accountant 2024' via digitale post op mijn.rvo.nl indienen.

Fosfaatdifferentiatie 

Wil je gebruikmaken van fosfaatdifferentiatie? Geef dit dan uiterlijk 15 mei met de Gecombineerde opgave door. Sinds 2021 worden hiervoor de P-CaCl2- en P-Al-getallen gebruikt. Staan in het analyserapport van vóór 2021 alleen de oude PAL- en Pw getallen? Gebruik dan deze getallen. Staan naast de oude ook de P-CaCl2 en P-Al-getallen in het analyserapport? Dan mag je kiezen welke je gebruikt.  

Meer weten?

Heb je vragen over de Gecombineerde Opgave of heb je er hulp bij nodig? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.