Agro

Wijzigingen Meststoffenwet 2021: gecombineerde fosfaatindicator

04 jan. 2022

Wil je gebruikmaken van fosfaatdifferentiatie? Dan moet je op een aantal dingen letten. In dit artikel delen we de belangrijkste aandachtspunten.

Bepalen fosfaattoestand grond

Vanaf 1 januari 2021 wordt de fosfaattoestand niet meer bepaald door enkel het P-AL-getal voor grasland en het Pw-getal voor bouwland. De totale hoeveelheid fosfaat in de bodem wordt vanaf dan bepaald door het P-AL-getal (capaciteitsindicator) en de beschikbare hoeveelheid fosfaat in de bodem wordt bepaald door het P-PAE(P-CaCl2)-getal (intensiteitsindicator). Deze gecombineerde indicator geldt voor grasland en voor bouwland.

Overgangsregeling

Nog geen nieuwe grondmonsters aanwezig? Geen nood: een overgangsregeling zorgt ervoor dat de grondmonsters hun looptijd van 4 jaar blijven behouden. Een analyse die bijvoorbeeld na 15 mei 2020 gestoken is, mag je nog gebruiken tot en met de Gecombineerde Opgave die op 15 mei 2024 sluit.

Nieuwe bemonstering

In veel gevallen van grondbemonstering is het P-PAE-getal al geanalyseerd naast het P-AL-getal. De nieuwe manier (P-AL en P-PAE) kan tot meer of minder plaatsingsruimte leiden. Als het grondmonster op uiterlijk 31 december 2020 is gestoken, mag je voor het bepalen van de fosfaattoestand kiezen of je gebruikmaakt van de oude manier (P-AL/Pw) of van de nieuwe manier (P-AL en P-PAE).

Voor percelen met de fosfaattoestand ‘arm’ is het niet meer verplicht een gestratificeerd monster te steken. Een standaardmonster is vanaf 2021 toegestaan. 

Meer weten?

Wil je meer weten over de regels rondom fosfaatdifferentiatie? Neem dan contact op met jouw Countus-adviseur.