Agro

Gecombineerde opgave 2022: alles op een rij

07 mrt 2022

2022 is het laatste jaar dat we de Gecombineerde opgave invullen zoals we deze jarenlang kennen. Vanaf volgend jaar gaat het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in. De betalingsrechten worden dan vervangen door een hectarepremie. Vergeleken met vorig jaar, is de opgave dit jaar bijna hetzelfde gebleven. We zetten een aantal belangrijke aandachtspunten voor je op een rij.

Dien tijdig in

Zorg dat je de Gecombineerde opgave op tijd indient, dus uiterlijk 15 mei. Daarna volgt een kortingsperiode. Aangezien 15 mei in een weekend valt, gaat de kortingsperiode in van 17 mei tot en met 10 juni. Heb je de opgave al ingediend voor 15 mei, maar vindt er nog een wijziging plaats in de percelen? Het doorgeven van nieuwe percelen of het wijzigen van percelen door het opnieuw insturen van de opgave kan dan tot en met 31 mei zonder korting. Een overzicht van de kortingen vind je in deze tabel.

Let op

Het overdragen van betalingsrechten (waarbij beide partijen voor akkoord moeten tekenen) en het aanmelden voor fosfaatdifferentiatie via de Gecombineerde opgave moet je wel uiterlijk 15 mei doen!

Wijziging bedrijfsstructuur

Heeft er het afgelopen jaar of onlangs een wijziging plaatsgevonden waardoor je bedrijf een nieuw KvK-nummer heeft? Zorg dan dat je op tijd eHerkenning aanvraagt. De doorlooptijd voor het aanvragen van eHerkenning is in deze periode namelijk langer dan anders. Let er bovendien op dat je als actief landbouwer geregistreerd staat. Dit is het geval bij een SBI-code beginnend met 011 t/m 016 of SBI-code 1051. Lees ook: de gevolgen van een bedrijfsoverdracht voor de Gecombineerde opgave.

Aanvragen subsidies

Het belangrijkste van de Gecombineerde opgave is wel dat je de subsidies op een goede manier aanvraagt. Welke zijn dat ook alweer? Lees het hier. Het aanvragen van SNL-agrarisch natuurbeheer (SNL-a) is niet meer mogelijk. SNLA-a is overgegaan naar het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Is landbouw jouw nevenactiviteit en niet je hoofdactiviteit? Dan moet je aantonen dat je inkomsten uit de landbouw ‘niet onaanzienlijk’ zijn. Hiervoor moet je uiterlijk 15 mei een samenstellingsverklaring van de accountant 2022 via digitale post op mijn.rvo.nl indienen.

Vragen landbouwtelling

Dit jaar zijn er geen extra vragen met betrekking tot de landbouwtelling. Heb je melkvee? Aandachtspunt blijft hier de opgave van de hoeveelheid geproduceerde melk. Dit is geleverde melk inclusief onder andere antibioticamelk en aan kalveren vervoederde melk. Houd er rekening mee dat de RVO deze gegevens kan gebruiken voor de gebruiksnormen en voor het wel of niet voldoen aan de fosfaatrechten. Daarnaast wordt er dit jaar niet in het overzicht aangegeven of voldaan wordt aan de norm voor derogatie. De Europese Commissie (EC) heeft nog geen beslissing genomen over derogatie in 2022.

Op de gewassenlijst is er maar één wijziging: zaaiuien zijn nu verdeeld in rode zaaiuien (gewascode 6664) en gele zaaiuien (gewascode 6660). De gewascode 262 voor zaaiuien komt daarmee te vervallen.

Fosfaatdifferentiatie en stikstofgebruiksnorm

Wil je gebruikmaken van de fosfaatdifferentiatie? Geef dit dan uiterlijk 15 mei met de Gecombineerde opgave door. Let op: het is niet mogelijk om dit nog te melden in de kortingsperiode! Vanaf 2021 wordt hiervoor de P-CaCl2 en P-Al-getallen gebruikt. Staan in het analyserapport van vóór 2021 alleen de oude PAL- en Pw getallen? Gebruik dan deze getallen. Staan naast de oude ook de P-CaCl2 en P-Al-getallen in het analyserapport? Dan mag je kiezen welke je gebruikt.  

Scheur je grasland op zand- en lössgrond voor het telen van maïs? Dan mag op je op deze grond 85 kg minder stikstof gebruiken per hectare. Dit geldt niet als het gras vorig jaar is ingezaaid als vanggewas na mais.

Vergroeningseisen

Ook dit jaar moet je aan een aantal voorwaarden voldoen om naast de basispremie, de vergroeningspremie uitbetaald te krijgen. Ben je niet meer helemaal zeker of je aan de vergroeningseisen voldoet? We hebben het hier voor je op een rijtje gezet.

Meer weten?

Heb je vragen over de Gecombineerde Opgave of heb je er hulp bij nodig? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.