Algemeen

Gecombineerde Opgave 2019: wijzigingen landbouwtelling en algemene tips

08 mrt. 2019

Als agrarisch ondernemer vul je jaarlijks de Gecombineerde Opgave in. In het onderdeel ‘landbouwtelling’, zijn verschillende aanpassingen gedaan. Verder geven we in dit artikel nog een paar algemene tips en aandachtspunten die je helpen om de Gecombineerde Opgave juist in te vullen.

Wijzigingen in het onderdeel landbouwtelling

Als op 1 april 2019 runderen, varkens, schapen, geiten, kippen, eenden en/ of kalkoenen worden gehouden, dan staat al aangevinkt dat deze dieren gehouden worden.
Er wordt gevraagd of je rauwe melk of producten van rauwe melk verkoopt op het bedrijf, zoals met een melktapautomaat.
Het registreren van de huisvestiging is aangepast. Zo wordt de locatie van de stal niet meer gevraagd. Is er sprake van aparte stalsystemen? Dan moet je dat afzonderlijk opgeven. Ook wordt bij rundvee niet meer gevraagd hoeveel van de aanwezige dieren melkkoeien waren en hoeveel dieren onder de categorie jongvee vallen.
Bij schapen is per UBN het productiedoel van vorig jaar overgenomen.
Als de extra betaling voor jonge landbouwers al eerder is toegekend, dan staat dit al aangevinkt.
De oppervlakte van overige tuinbouwteelten in containers en gebouwen moet je dit jaar ook opgeven. Overige teelten zijn bloemkwekerijgewassen en vaste planten, fruit, groente, groentezaken en opkweekmateriaal en kruiden.
Bij tuinbouw onder glas wordt de oppervlakte kruiden als apart gewas opgegeven.
Bij het onderdeel mestbehandeling en mestverwerking moest je altijd opgeven hoe dit komend jaar ingevuld zou gaan worden. Bij dit onderdeel wordt nu de situatie van afgelopen jaar gevraagd.
De vraag over de opslagcapaciteit voor dierlijke mest is vervallen.
De vraag voor het afgeven van een machtiging aan brancheorganisaties is vervallen.

Algemene aandachtspunten Gecombineerde Opgave

Naast de wijzigingen in de landbouwtelling zijn er nog meer aandachtspunten om rekening mee te houden. Zoals:

Heb je een nieuw KvK-nummer, maar nog geen e-Herkenning? Regel dit dan zo snel mogelijk. De doorlooptijd bij de e-Herkenning-leveranciers is namelijk soms lang.
Verhuur of huur je grond met betalingsrechten? Zorg dan dat zowel de verhurende als de hurende partij tijdig de overdracht van de betalingsrechten accepteert bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De peildatum 15 mei geldt als datum voor het aantal betalingsrechten dat meegenomen wordt voor de uitbetaling. Overdrachten van betalingsrechten na 15 mei tellen niet meer mee voor uitbetalingsjaar 2019.

Vragen of meer weten?

Vul het contactformulier in of neem contact op met onze agro-specialisten.


Wil je meer weten over de wijzigingen in de Gecombineerde Opgave van 2019? Bekijk dan ook eens deze blogs:

Wijzigingen en tips subsidies
Wijzigingen vergroeningseisen
Wijzigingen opgave percelen