Algemeen

Belastingplan 2020: gevolgen voor iedereen

André Verduijn
18 sep. 2019

Op Prinsjesdag 2019 zijn de belastingplannen voor 2020 gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Deze plannen zijn opgedeeld in een aantal afzonderlijke wetsvoorstellen. Wat betekenen de veranderingen in het algemeen? We lichten de belangrijkste onderdelen toe.

Let op! De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2020 in werking, tenzij anders is vermeld.

Bent u op zoek naar naar de belastingplan informatie over 2021?

Tarieven inkomstenbelasting 2020

Voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd gelden per 1 januari 2020 de volgende tarieven in box 1:

Voor belastingplichtigen ouder dan de AOW-leeftijd gelden per 1 januari 2020 deze tarieven in box 1:

Invoering tweeschijvenstelsel

In 2019 is een begin gemaakt met het toewerken naar een tweeschijvenstelsel (voor AOW-gerechtigden een drieschijvenstelsel). De invoering hiervan wordt in 2020 versneld. Het basistarief wordt dan 37,35% (in 2021: 37,10%). Voor mensen met een inkomen boven € 68.507 geldt een toptarief van 49,5%.

Wijzigingen heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaal je minder belasting en premies. Welke heffingskorting voor jou geldt, hangt af van jouw persoonlijke situatie.

Verhoging algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting (voor inkomens tot € 68.507) wordt in 2020, bovenop de vorig jaar al aangekondigde verhoging, verhoogd met in totaal € 234.

In onderstaande grafiek zie je het effect van de verhoging van de algemene heffingskorting:

Aanpassing arbeidskorting

Ook de arbeidskorting wordt aangepast. Als je tussen de € 10.000 en € 98.000 per jaar verdient, profiteer je van een verhoging van de arbeidskorting in 2020 en 2021 met maximaal € 420 (2021: € 324). In onderstaande grafiek zie je het effect van de verhoging van de arbeidskorting:

Wijzigingen heffingskortingen

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen in heffingskortingen voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd opgenomen zoals voorgesteld in het Belastingplan 2020:

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen in heffingskortingen voor belastingplichtigen ouder dan de AOW-leeftijd opgenomen zoals voorgesteld in het Belastingplan 2020:

Verlaging aftrektarief hoge inkomens

De aangekondigde geleidelijke verlaging van het tarief waartegen aftrekposten worden verrekend voor inkomens boven de € 68.507, wordt doorgezet. Hierbij gaat het om de hypotheekrenteaftrek en de persoonsgebonden aftrekposten. Deze aftrekposten werden eerder bij de belastingplichtige ‘aan de top’ verrekend, maar in de toekomst gaat dit plaatsvinden tegen het basistarief.

Aanpassing energiebelasting

De tarieven van de energiebelasting worden aangepast om een sterkere prikkel te geven voor verduurzaming. Door aardgas zwaarder te belasten en elektriciteit juist minder, wordt de overstap van aardgas naar elektrische en meer duurzame warmteopties aantrekkelijker.

Daarnaast wordt de belastingvermindering op de energiebelasting verhoogd met € 178,14 (in 2021 nog eens € 20,54). Hier profiteren huishoudens meer van dan bedrijven, zodat een lastenverlichting voor huishoudens optreedt.

Stimulering emissievrije auto

In het Klimaatakkoord is benadrukt dat het streven is dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s emissievrij zijn. Daarom wordt de fiscale stimulering van emissievrije auto’s ook na 2020 voortgezet.

De huidige korting op de bijtelling zal ook na 2020 voor nieuwe elektrische auto’s van de zaak worden gecontinueerd. Omdat de meerkosten van de elektrische auto naar verwachting zullen afnemen, kan de mate van fiscale stimulering worden verlaagd.

Korting bijtelling

De korting op de bijtelling (in 2019: 18%) wordt stapsgewijs afgebouwd tot uiteindelijk 0 vanaf 1 januari 2026. In 2020 daalt de korting naar 14%, zodat de bijtelling voor veel elektrische auto’s dan 8% wordt. In 2026 gaat voor nieuwe elektrische auto’s van de zaak het algemene bijtellingspercentage van 22% gelden.

Het deel van de catalogusprijs waarop de korting op de bijtelling van toepassing is (de zgn. cap – op dit moment € 50.000), wordt op grond van de voorgestelde wijzigingen in 2 stappen verlaagd tot € 40.000. Dit wordt daarna niet meer aangepast.

Zie hieronder het verloop van de voorgestelde korting op bijtelling en de hoogte cap voor nieuwe auto’s:

Lage btw-tarief voor digitale publicaties

De levering of het uitlenen van op papier of andere fysieke dragers aangebrachte boeken, digitale educatieve informatie, dagbladen, weekbladen, tijdschriften en andere ten minste 3x per jaar periodiek verschijnende uitgaven (fysieke uitgaven) valt al onder het verlaagde btw-tarief (9%). Dit verlaagde btw-tarief gaat met ingang van 1 januari 2020 ook gelden voor de levering of het uitlenen van deze uitgaven langs de elektronische weg (elektronische uitgaven).

Het maakt dan dus niet meer uit of bijvoorbeeld een boek op papier of op een cd wordt geleverd (fysieke drager) of dat de gedigitaliseerde inhoud van een boek langs elektronische weg (downloaden) wordt aangeboden.

Meer weten naar aanleiding van Prinsjesdag 2019?

Wil je meer weten over wat de belastingplannen betekenen voor jouw situatie? Countus adviseert je graag. Vul het contactformulier in of neem contact op met André Verduijn.

Meer informatie? Neem contact op met André Verduijn
Neem contact op met André Verduijn