Algemeen

Auto: privé of zakelijk etiketteren?

22 dec. 2021

Je bent ondernemer en je gebruikt een auto voor je bedrijf. Etiketteer je deze auto dan privé of zakelijk? Wat zijn precies de spelregels? Je leest het in deze blog.

Keuzevermogen: privé of zakelijk?

Op het moment dat je gaat starten als ondernemer, moet je een keuze maken over hoe je de auto fiscaal gezien in de aangifte verwerkt. Die keuze – en of je hier überhaupt een keuze in hebt – is afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik van de auto. Als we het hebben over ‘gebruik’, dan bedoelen we de kilometers die je rijdt én waarvoor je die kilometers rijdt.

Een auto is keuzevermogen (je mag kiezen of je deze privé of zakelijk etiketteert) als je de auto voor minimaal 10% zakelijk gebruikt ten opzichte van het totale gebruik. Gebruik je de auto zakelijk voor minder dan 10% ten opzichte van het totale gebruik? Dan is de auto geen keuzevermogen en moet je de auto verplicht privé etiketteren.

Gebruik je de auto voor meer dan 90% zakelijk ten opzichte van het totale gebruik? Dan is de auto ook geen keuzevermogen en moet je de auto verplicht zakelijk etiketteren. De auto is bovendien verplicht zakelijk vermogen als je op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé rijdt met de auto.

Bevestiging van het keuzevermogen

Je keuze leg je vast in de eerste aangifte inkomstenbelasting. Deze dien je in nadat je de auto hebt gekocht of als je bent gestart met je onderneming. Start je bijvoorbeeld in 2021 met je onderneming? Dan leg je in de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2021 vast hoe je de auto fiscaal behandelt. Die aangifte inkomstenbelasting over 2021 stuur je digitaal door naar de Belastingdienst in 2022.

De keuze maak je in de basis maar 1 keer per auto. Koop je een andere auto? Dan mag je opnieuw kiezen tussen privé en zakelijk etiketteren.

Kun je je keuze herzien?

Als je eenmaal hebt gekozen tussen privé of zakelijk etiketteren, kun je deze keuze alleen herzien zolang de keuze nog geen onherroepelijke gevolgen heeft gehad. Van een onherroepelijk gevolg is bijvoorbeeld sprake als je geen bezwaar meer kunt indienen tegen de aanslag inkomstenbelasting. Dit houdt in dat je de keuze nog voor een bepaalde tijd kan wijzigen bij de aangifte inkomstenbelasting, (waarin je de keuze hebt gemaakt) zolang je nog geen definitieve aanslag inkomstenbelasting hebt gehad en deze qua bezwaartermijn (6 weken na dagtekening van de aanslag) nog niet is verlopen.

Wat de Belastingdienst dus niet accepteert, is dat je jaarlijks voor dezelfde auto je keuze voor de auto herziet. Heb je er eenmaal voor gekozen om auto X privé te etiketteren? Dan blijft auto X privé. Alleen in bepaalde gevallen mag je een wijziging doorvoeren als het gaat om de fiscale etikettering van de auto. Namelijk:
- Als je stopt met je onderneming
- Als je een onderneming start
- Als je een andere auto koopt die je gaat gebruiken voor je onderneming
- Als je de rechtsvorm van je bedrijf wijzigt (bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een bv of andersom)

- Als de wetgeving wijzigt waardoor de fiscale behandeling van je auto wijzigt.

Privé etiketteren

Etiketteer je je auto als privé? Dan wordt de auto voor de belastingaangifte als privé aangemerkt. Privé etiketteren houdt in dat je autokosten in de winstaangifte beperkt zijn tot een forfaitaire aftrekpost van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer.

Wat zijn dan zakelijke autoritjes? Dat zijn de kilometers die je rijdt met een zakelijk oogmerk. Denk hierbij aan kilometers voor woon-werk verkeer, nascholing, sollicitatie, etentjes met collega’s, visites, etc. Alle zakelijke kilometers die je in 1 kalenderjaar hebt gereden voor je onderneming, vermenigvuldig je met € 0,19. Dat is dan de aftrekpost ‘autokosten’ die ten laste gaat van je winst uit onderneming.

De overheid veronderstelt trouwens dat die € 0,19 per kilometer alle autokosten dekt (dus afschrijving, onderhoud, verbruik, parkeerkosten, belastingen e.d. van je auto). Dat zul je met
€ 0,19 per kilometer niet redden, maar het is een fiscaal maximum. Dit fiscale maximum is al heel lang niet gewijzigd. Je kunt aan je opdrachtgevers of klanten wel een hogere vergoeding vragen dan € 0,19 per kilometer, maar fiscaal is de aftrekpost maximaal € 0,19 per kilometer.

Zakelijk etiketteren

Etiketteer je de auto zakelijk? Dan wordt de auto voor de belastingaangifte als zakelijk aangemerkt. Dat betekent dat je alle autokosten zakelijk mag opvoeren als aftrekpost in de winstaangifte. Met alle kosten bedoelen we naar redelijkheid ook echt álle autokosten. Denk aan wegenbelasting, verzekering, onderhoud, brandstof, afschrijving, een veiligheidshesje, winterbanden, navigatie, reparaties voor schade, elektra voor het laden van je elektrische auto, parkeerkosten, en tol. Aan deze kosten zit geen limiet.

Koop je een spoiler voor je auto? Dan valt de zakelijkheid en noodzakelijkheid van de kosten door de inspecteur van de Belastingdienst wel te betwisten, maar in principe kun je alle kosten voor je auto opvoeren als aftrekpost.

Bijtelling

Etiketteer je je auto zakelijk, dan is vaak een bijtelling van toepassing. Wil je weten welke auto fiscaal gezien interessant is? Lees dan het artikel: ‘Welke auto is fiscaal gezien het meest aantrekkelijk?’

Meer weten?

Wil je meer weten over of je je auto het beste privé of zakelijk kunt etiketteren? Neem dan contact op met je adviseur.