Menu

Geeft het vrij telen van uien altijd het beste resultaat?

Voor ieder product – dus ook voor uien – wil je een zo hoog mogelijke prijs realiseren. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want wat is een zo hoog mogelijke prijs? En hoe bepaal je die? Adviseur Erik Arts helpt je op weg.

 

Wat past bij je als ondernemer?

Akkerbouwondernemingen zijn zeer kapitaalsintensief. Daardoor zijn de financiële lasten voor veel telers hoog. Het gevolg daarvan is dat je minder prijsrisico kunt en wilt nemen.

Daarnaast is de oppervlakte van de uien in het bouwplan toegenomen. Vroeger was het bijvoorbeeld geen probleem om een jaar met prijzen van 0 cent op te vangen. Maar dat is nu anders. Om financieel gezien geen problemen te krijgen, moet je eigenlijk ook in een slecht jaar een prijs realiseren van minimaal 7 cent. Dit kun je alleen maar bereiken door regelmatig te verkopen of door te kiezen voor een pool waar regelmatig wordt verkocht.

De keuze zal uiteindelijk afhankelijk zijn van wat je in het verleden hebt gerealiseerd en of je je makkelijk laat leiden door emoties. Emoties kunnen namelijk een grote rol spelen bij het moment van verkopen, ook al weten we allemaal dat angst een slechte raadgever is. Als vrije uienteler moet je dus goed naar de realiteit blijven kijken. Als je dat lastig vindt, is afzetten via een pool misschien wel een verstandige optie.

 

Wat kun je leren van het verleden?

Eigenlijk is dit heel makkelijk. Als de gemiddelde prijs van de afgelopen jaren gelijk is aan of hoger is dan het regiogemiddelde, dan is de gekozen afzetstrategie prima.

Door gebruik te maken van onze Countus Signaal Analyse (CSA) krijg je inzicht in het regiogemiddelde. Daarnaast krijg je een managementrapportage die inzicht geeft in jouw resultaten vergeleken met andere akkerbouwbedrijven. Deze kengetallen en analyses zijn handige hulpmiddelen bij het maken van belangrijke bedrijfskeuzes.

 

Prijs uien niet hoger dan regiogemiddelde

Is jouw prijs niet hoger dan het regiogemiddelde? Dan kun je overwegen om af te zetten via een pool. Daarbij kunnen we stellen dat het regiogemiddelde gelijk ligt met de gemiddelde poolprijzen die jaarlijks worden gerealiseerd.

Is er dan geen maar? Jawel. Het gemiddelde van de regio is het gemiddelde van alle uienprijzen. Daar zitten dus ook af land-partijen in of partijen met bijvoorbeeld de bodemziekte fusarium. Soms wordt ook gerekend met de prijs voor de bruto kilo’s, omdat de uien naar Polen zijn gegaan.

Toch geeft het regiogemiddelde een goede indicatie. Wat bovendien voor het regiogemiddelde geldt, geldt uiteraard ook voor je eigen gemiddelde. Want ook daar kunnen jaren bij zitten met een ‘verhaaltje.’ Maar de conclusie blijft: als je eigen gemiddelde prijs lager ligt dan het regiogemiddelde, kun je waarschijnlijk beter kiezen voor de afzet via een pool.

 

Hoe zit de markt in elkaar?

De uienmarkt is de laatste jaren aan verandering onderhevig. Dit zou invloed kunnen hebben op de afzetstrategie. De indruk uit het verleden was dat als je maar lang genoeg wachtte met het verkopen van uien, dan kwam je qua prijs gemiddeld gezien verder als je vroeg verkocht. De kwaliteit moest natuurlijk wel goed zijn. Het nadeel hiervan was echter dat je soms een heel goede prijs kon hebben, maar ook een keer 0 cent. En dat is eigenlijk niet meer verantwoord.

Of dit voor de komende jaren ook geldt, is moeilijk te zeggen. De laatste jaren zien we dat in het najaar een betere prijs wordt behaald dan in de tweede helft van het afzetseizoen. Dat zou kunnen komen doordat we steeds meer uien krijgen die niet altijd noodzakelijk zijn.

Het tweede dat is veranderd, is dat de laatste jaren de sorteerders behoorlijk hebben uitgebreid in capaciteit. Voor hen is het daarom belangrijk om veel uien te verwerken. Hierdoor ontstaat soms concurrentie om een exportorder in te vullen. Dit kan de prijs drukken. Daar tegenover staat dat steeds meer vaste afspraken gemaakt worden tussen sorteerders en de retail. Ook dat kan invloed hebben op de prijs.

Dit alles betekent waarschijnlijk wel dat de prijs in de eerste helft van het afzetseizoen, als de nadruk op export naar Afrika ligt, duidelijk hoger zal liggen dan in de tweede helft. Maar als gedurende het seizoen toch een tekort ontstaat door niet verwachte export, kan de prijs wél behoorlijk oplopen.

 

Wat te doen in 2018?

2018 is een compleet ander jaar dan de afgelopen jaren. De uienopbrengst in Nederland is waarschijnlijk 40% lager. Ook in de rest van Europa is de uienopbrengst veel lager. De vraag is hoe hoog de prijs omhoog kan en of de prijs toch nog kan dalen. Door het grote tekort is de kans op het laatste kleiner, maar als de komende periode de prijs doorstijgt, kan hij later in het verkoopseizoen wel dalen.

Dus ook in zo’n jaar als deze kan het best gunstig zijn om regelmatig te verkopen, want waarschijnlijk is dat niet afhankelijk van het prijsniveau van dit jaar. Het enige verschil is dat dit jaar de prijs in de tweede helft van het seizoen naar verwachting niet lager zal liggen dan in de eerste helft.

 

Tips en aandachtspunten

Om een goede afzetstrategie voor je uien te kiezen, moet je goed kijken naar je behaalde resultaten en wat voor invloed emoties op jezelf en je manier van handelen en verkopen hebben. Om te zorgen dat je een zo hoog mogelijke prijs realiseert, is een frisse en objectieve kijk op de markt zeer belangrijk. Dat moet je liggen. Bij Countus merken we dat de afzetstudiegroepen in Flevoland je helpen om altijd met een frisse, realistische blik naar markten te blijven kijken.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de CSA van Countus? Of wil je verder praten over de beste afzetstrategie of wat de afzetstudiegroepen van Countus inhouden? Vul het contactformulier in of neem contact op met Erik Arts.

✆ 06 346 55 144

 e.arts@countus.nl

Ik wil graag meer weten over het vrij telen van uien

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Erik Arts

Datum: 21-09-2018

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.