Ben jij al AVG-proof? Countus helpt je verder

Ieder bedrijf verwerkt persoonsgegevens. E-mailadressen opslaan is bijvoorbeeld al een verwerking. Volgens de AVG-wetgeving moet je vastleggen met welk doel en op welke wettelijke grondslag je deze gegevens gebruikt. Voor jou als ondernemer kost dat veel tijd en we snappen dat je je liever focust op ondernemen. Privacy-missers en boetes voorkomen? Kies voor de AVG-dienstverlening van Countus.

Ons aanbod

AVG proof scan

Deze scan gaat in op alle onderdelen van de AVG en geeft per onderdeel een gedetailleerd beeld waar er nog acties ondernomen moeten worden. Na het invullen van de scan heb je een goed beeld voor eventuele vervolgacties. Bijkomend voordeel is dat de scan gelijk jouw stappenplan of actieplan is. Met deze scan kan je aantonen dat je bezig bent met de implementatie van de AVG en eventuele maatregelen.

Model privacyverklaring

Op het moment dat je gegevens opvraagt (online of offline) dien je aan de betrokkene een privacyverklaring te verstrekken. Online moet dit op iedere pagina waar je de gegevens opvraagt (contactformulier, inschrijven nieuwsbrief).

De belangrijkste punten hebben wij vast voor je in een model verwerkt, waarbij je enkel nog het soort gegevens en de bewaartermijnen zelf moet invullen. Na het invullen van de gegevens, en indien je dit wenst de verklaring verder op maat hebt gemaakt, is de verklaring klaar voor gebruik en kan deze zowel online als offline gebruikt worden.

Protocol melden datalek

Een datalek moet altijd gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Met een intern protocol helpen wij je om dit op de juiste manier te melden.

Interne privacyverklaring

Zorg ervoor dat je transparant bent naar je medewerkers. Als werkgever ben je namelijk verplicht om je personeel in te lichten over hoe je omgaat met hun persoonsgegevens. Stel daarom een interne privacyverklaring op waarin je onder andere uitlegt welke gegevens je registreert, waarvoor ze worden gebruikt en hoe lang je ze bewaart. Uiteraard kunnen we je helpen bij het opstellen van deze verklaring.

Model verwerkingsregister

Het opstellen van een verwerkingsregister kan een hele klus zijn. Daarom hebben wij voor jou een gebruiksvriendelijk model ontwikkeld waarbij we zoveel mogelijk keuzemogelijkheden alvast voor je hebben ingevuld. Je voegt zelf jouw verwerkingsactiviteiten (processen) in en kunt bij de gevraagde onderdelen kiezen uit de beschikbare opties.

De vooraf ingevulde keuzemogelijkheden geven je alvast duidelijke handvatten bij de verdere invulling van het model. Het unieke aan dit model is dat je zelf ook de brongegevens voor je eigen organisatie op maat kan aanvullen. Dit model heeft tevens als extra toevoeging een register datalekken. Zo kun je de geconstateerde datalekken registreren en heb je alle informatie voor een (eventuele) melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens altijd paraat.

Vertel mij meer over de AVG-mogelijkheden?

  • Zorg dat jij AVG-proof bent!
  • Groot juridisch team met veel ervaring
  • Landelijke dekking
  • Laagdrempelig

Download gratis de AVG top 10