Zorg

Zorgverlener? Let op deze veranderingen

21 dec. 2023

De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is per 1 januari 2022 vervangen door de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa). Zowel voor zorginstellingen als zzp’ers in de zorg bracht dit veranderingen met zich mee. Onderneem je in de zorg? Met oog op 2024 zijn er een paar aandachtspunten waar je rekening mee moet houden.

Aandachtspunten WTZa

De WTZa regelt zaken als de meldplicht, de toelatingsvergunning, de bestuursstructuur en de jaarverantwoording. Per onderdeel lichten we toe waar je rekening mee moet houden.

Meldplicht

Als zorgaanbieder moet je je aanmelden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De meldplicht geldt voor deze zorgaanbieders:

  • nieuwe (dan wel overgenomen) praktijken gestart op of na 1 januari 2022
  • maten die vanuit een bv deel uitmaken van een maatschap
  • waarnemers die gestart zijn op of na 1 januari 2022 (de inschrijvingsdatum bij de Kamer van Koophandel is hierin leidend)
  • gepensioneerde artsen die nog werkzaam zijn (bijvoorbeeld als SCEN-arts)

Check in het landelijk register zorgaanbieders of je aangemeld staat met een datum gelegen vóór 1 januari 2022. Is dit niet het geval en heb je wel een meldplicht? Dan kun je je aanmelden via eHerkenning (minimaal niveau 2+).

Toelatingsvergunning

Praktijken met meer dan 10 zorgverleners moeten daarnaast een toelatingsvergunning aanvragen. Alleen zorgverleners worden hierbij meegeteld, waarbij het daadwerkelijke aantal personen leidend is in plaats van het aantal fte.

Praktijkmanagers, administratief medewerkers, schoonmakers en soortgelijke functies worden niet meegerekend (ongeacht of je een BIG-registratie hebt). Zelfstandige zorgprofessionals en waarnemers zijn wel opgenomen in het totale aantal.

In het geval van een Praktijk Overstijgende Teamovereenkomst (POT) worden alle medewerkers meegeteld voor alle bijbehorende praktijken, tenzij ze uitsluitend structureel werkzaam zijn voor specifieke praktijken binnen de POT.
 
Let erop dat je deze vergunning vóór 1 januari 2024 aanvraagt bij het CIBG. Zonder deze vergunning kom je namelijk niet in aanmerking voor een AGB-code en kun je vanaf 1 januari 2024 geen declaraties meer indienen. Toetreding tot een bestaande maatschap leidt niet tot een vergunningsplicht. Dit geldt wel voor een bestaande maatschap.

Bestuursstructuur en intern toezicht

Heb je als praktijkhouder meer dan 25 zorgverleners voor je werken? Dan dien je een interne toezichthouder aan te stellen.

Jaarverantwoording

Praktijken die na 1 januari 2022 zijn gestart of die na die datum van rechtsvorm zijn veranderd, moesten al per 2023 voldoen aan de jaarverantwoordingsverplichting.

Praktijken die vóór 1 januari 2022 al bestonden (leidend hiervoor is ook de inschrijvingsdatum Kamer van Koophandel) hebben 2 jaar uitstel gekregen en moeten over het jaar 2024 een verantwoording aanleveren. Dit moet vóór 1 juni 2025.

Meer weten?

Let dus goed op welke vereisten uit de WTZa voor jou van toepassing zijn. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met een adviseur van Countus. We helpen je graag.