Algemeen

Ziek maar toch op vakantie: mag je vakantiedagen afboeken?

Ingrid Andringa
20 dec. 2023

Stel, je werknemer wordt na de goedkeuring van zijn vakantieaanvraag ziek. Hij gaat alsnog op vakantie en als werkgever boek je zijn vakantiedagen af van het vakantiesaldo. Is dit toegestaan? Lees wat de Hoge Raad hierover oordeelt.

Casus: ziek tijdens vakantie

We delen graag een casus met je. Een werknemer vraagt ruim van tevoren 6 weken vakantie aan. Hij wil met zijn camper naar Noorwegen. De werkgever keurt de vakantieaanvraag goed. Even later meldt de werknemer zich ziek, en hij blijft langdurig ziek. Vlak voor zijn geplande vakantie – de werknemer is nog steeds ziek – laat hij zijn supervisor weten dat zijn vakantie doorgaat. De werkgever schrijft vervolgens de vakantiedagen af van het vakantiesaldo. De werknemer is het er niet mee eens én stapt naar de rechter.

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat je de vakantiedagen niet zomaar mag afschrijven van het vakantiesaldo als een werknemer ziek wordt na het vaststellen van de vakantie.

Wettelijk is bepaald dat er slechts 2 situaties zijn waarbij je de dagen wel mag afboeken. De ene situatie is dat de werknemer ermee heeft ingestemd. De andere situatie is dat de mogelijkheid tot verrekening is opgenomen in een schriftelijke overeenkomst.

De Hoge Raad oordeelt dat van beide situaties geen sprake is. De werknemer had wel medegedeeld dat hij op vakantie ging, maar dit was niet voldoende voor instemming. De werknemer had uitdrukkelijk en gericht in moeten stemmen met het afboeken van de vakantiedagen.

En in de praktijk?

Wat betekent dit voor de praktijk? Er gelden strenge voorwaarden voor het afboeken van vakantiedagen van een zieke werknemer. Is het niet in een schriftelijke overeenkomst geregeld? Dan moet de werknemer uitdrukkelijk instemmen. Doet hij dit niet? Dan gelden de dagen niet als vakantiedagen, maar als normale ziektedagen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de regels rondom ziekte en vakantie? Neem dan contact op met Ingrid Andringa. Zij vertelt je er graag meer over.

Meer informatie? Neem contact op met Ingrid Andringa
Personeelsmanagement, Fiscaal-juridisch
Neem contact op met Ingrid Andringa
Personeelsmanagement, Fiscaal-juridisch