Algemeen

Wet Betaald Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus: wat is er veranderd?

Philine Schultz
14 sep 2022

Verwacht jouw werknemer binnenkort een kind? Vanaf 2 augustus 2022 heeft hij of zij dan recht op betaald ouderschapsverlof. Onlangs deelden we hierover al dit artikel. Een actueel onderwerp, waar veel ondernemers mee te maken krijgen. Daarom gaan we nu nog dieper in op de veranderingen en de gevolgen voor jou als werkgever. De belangrijkste punten in 1 overzicht? Bekijk dan onze poster

Situatie voor 2 augustus

Voor 2 augustus 2022 bestond het recht op ouderschapsverlof ook al. Het was toen wettelijk gezien onbetaald verlof, wel was hierin een afwijking per reglement of cao mogelijk.

Iedere werknemer heeft hierin het recht op 26 keer de arbeidsduur per week. Dit geldt bij ieder eigen kind en ook of bij een adoptie-, stief- of pleegkind. Je werknemer kan het verlof tot het 8e levensjaar van het kind inzetten.

Wat is er per 2 augustus 2022 veranderd?

Per 2 augustus 2022 ging de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in, waarin ouders voor 9 weken ouderschapsverlof een uitkering krijgen van het UWV. De (WAZO)- uitkering bedraagt 70 % van het dagloon (tot 70 % van het maximum dagloon).

De belangrijkste punten van de wet:
• Het betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 9 werkweken;
• Opname kan zowel aaneengesloten als gespreid worden ingezet. Technisch gezien kan de werknemer 9 weken betaald verlof inzetten en 17 weken onbetaald verlof (in totaal 26 weken);
• Het verlof moet binnen 1 jaar na de geboorte van het kind zijn opgenomen;
• Niet opgenomen werkweken betaald ouderschapsverlof kunnen nog wel worden opgenomen als onbetaald ouderschapsverlof;
• De uitkering kan pas bij het UWV worden aangevraagd als minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek verlof zijn opgenomen.

Voorbeeld: De werknemer werkt 40 uur per week en wordt volgend jaar vader. Dan heeft hij recht op 1040 uur ouderschapsverlof, waarvan 360 uur betaald ouderschapsverlof.

Betaald ouderschapsverlof voor kinderen die voor 2 augustus 2022 geboren zijn

Het betaald ouderschapsverlof kan ook gelden voor werknemers die ouders werden vóór de invoering van de wet. De voorwaarden hierbij zijn dat het kind op 2 augusus 2022 jonger moet zijn dan 1 jaar en dat de ouders nog niet het volledige recht (26 keer de arbeidsduur per week) ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Betaald ouderschapsverlof bij meerdere kinderen

Heeft je werknemer een meerling gekregen of meerdere kinderen geadopteerd? Per kind heeft hij of zij recht op 26 keer de arbeidsduur per week en dus ook recht op maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof.

Dit is bij pleegzorg of samenwonen met meerdere kinderen anders; daar gaat het niet per kind, maar heeft de werknemer recht op in totaal maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Het maakt dan niet uit hoeveel kinderen de werknemer tegelijk opneemt in het gezin, of met hoeveel kinderen hij of zij samenwoont.

Hoe ziet de procedure eruit?

Uiterlijk 2 maanden voordat het (betaald) ouderschapsverlof ingaat, moet de werknemer een schriftelijk verzoek indienen bij de werkgever. In dit verzoek hoort onder andere te staan;
• Het aantal uren dat de werknemer als verlof wil opnemen;
• De verdeling van deze uren over de week.

Ons advies is om deze gemaakte afspraken vervolgens schriftelijk te bevestigen aan je werknemer. Daarnaast dien je als werkgever de uitkering achteraf aan te vragen bij het UWV.

Belangrijk! Het aanvragen van de uitkering kan alleen voor hele werkweken. Bij de aanvraag gelden er 3 betaalverzoeken. Je kunt er namelijk voor kiezen om de uitkering in 1 keer of in delen te ontvangen. Het eerste betaalverzoek gaat in bij de aanvraag.

Houd naast het recht op ouderschapsverlof ook rekening met rechten als calamiteitenverlof, geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof die een partner heeft bij de geboorte van een kind.

Meer informatie over het betaald ouderschapsverlof?

Wil je meer weten over de procedure voor de aanvraag bij het UWV, tot wanneer je de uitkering kunt aanvragen en welke gegevens je als werkgever moet aanleveren? Of heb je een andere vraag over het betaald ouderschapsverlof? Neem contact op met Philine Schultz, zij ontzorgt je graag!

Meer informatie? Neem contact op met Philine Schultz
Personeelsmanagement, Recreatie & Horeca
Neem contact op met Philine Schultz
Personeelsmanagement, Recreatie & Horeca