Algemeen

Betaald ouderschapsverlof ingevoerd: 9 weken 70% loon

22 mrt 2022

Er komt als ouder veel op je af als je net een kind hebt gekregen. Toch was ouderschapsverlof tot voor kort voor veel werknemers onbetaald. Vanaf 2 augustus 2022 is dit veranderd, dan krijgen werknemers namelijk recht op een uitkering van 70% van het loon als ze ouderschapsverlof opnemen. Ontdek in deze blog wat er gaat veranderen en wat dit voor jou betekent.

Een Europese richtlijn verplicht Nederland tot het invoeren van negen weken betaald ouderschapsverlof. Het doel hiervan is om ouders meer tijd te geven om te wennen aan hun nieuwe gezinssituatie en samen bewust keuzes te laten maken over hoe ze werk en zorg gaan verdelen. 

Vanaf 2 augustus dit jaar ging daarom de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in. Deze zorgt dat werknemers de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering kunnen krijgen van 70% van hun dagloon of het maximum dagloon.

Voorwaarden opname betaald ouderschapsverlof
Wil jij of je werknemer het betaald ouderschapsverlof opnemen? Dit kan vanaf 2 augustus 2022 in het eerste levensjaar van het kind. Het betaald ouderschapsverlof kan ook worden opgenomen voor kinderen die al vóór 2 augustus 2022 zijn geboren, maar alleen als het kind op 2 augustus 2022 jonger is dan 1 jaar en de ouders de 26 weken ouderschapsverlof nog niet (volledig) hebben opgenomen.

Meer weten?
Wil je weten of jouw werknemers ook recht krijgen op betaald ouderschapsverlof? Hoe je de uitkering hiervoor aanvraagt bij UWV en wat je hierover schriftelijk moet afspreken met je werknemers? Of wat de (financiële) gevolgen zijn van het opnemen van ouderschapsverlof? Neem bij deze of andere vragen over het betaald ouderschapsverlof contact op met jouw adviseur. Wij helpen je graag!