Agro

Wat zijn de derogatievoorwaarden voor 2024?

02 feb. 2024

Het aantal gebieden dat voor derogatie in aanmerking komt, is aan het afnemen. In welk gebied zit jij? Welke norm geldt daar en wat zijn de voorwaarden voor derogatie? We geven je graag een overzicht.

Gedeeltelijk in derogatiegebied

Voor derogatie komen niet in aanmerking:

 • Percelen in Natura 2000-gebieden
 • Percelen in grondwaterbeschermingsgebieden
 • Percelen in een bufferzone van 250 meter rondom specifieke stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden

Wat als je met je bedrijf gedeeltelijk in een niet-derogatiegebied valt en gedeeltelijk daarbuiten? De regel is dan dat je de hogere gebruiksnorm aanvraagt voor de percelen waarop derogatie is toegestaan. Je moet wel met je gehele bedrijf aan de derogatievoorwaarden voldoen. 

Door nutriënten verontreinigde gebieden

In de door nutriënten verontreinigde (NV-)gebieden geldt niet alleen een lagere derogatienorm (210 kg N/ha) dan in de rest van Nederland. Regels voor vanggewassen na mais gelden in NV-gebieden zowel op zand- en lössgrond als op op klei- en veengrond. Verder geldt, los van derogatie, een algemene stikstofkorting van 5% op alle teelten. In sommige NV-gebieden is dit zelfs al 10%. 

Overige landbouwgrond in Nederland

Zit je niet in een Natura 2000-, NV-, grondwaterbeschermingsgebied of een bufferzone? Dan praten we voor 2024 over een stikstofgebruiksnorm van 230 kg per hectare met een derogatievergunning.

Tegemoetkoming voor de afbouw

Omdat de mestafvoerkosten zullen oplopen door de afbouw van derogatie, kun je een tegemoetkoming van de kosten krijgen. Die is er in de vorm van een subsidie. Hoe deze regeling eruitziet, lees je in dit artikel

Derogatie aanvragen

De aanvraag van een derogatievergunning voor 2024 is inmiddels geopend. Je kunt je aanvraag tot en met 29 februari indienen. Dit kan via Mijn RVO, met eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+. Zorg er ook voor dat je vóór de einddatum een bemestingsplan hebt opgesteld.

Voorwaarden

Met het aanvragen van een derogatievergunning moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 80% van je landbouwgrond is grasland (bufferstroken tellen niet mee als landbouwgrond).
 • Je hebt een bemestingsplan opgesteld.
 • Je gebruikt geen fosfaat uit kunstmest.
 • Je betaalt € 50 aan legeskosten en je betaalt monitoringskosten.
 • De verhoging van de gebruiksnorm geldt alleen voor graasdierenmest.
 • Je doet niet mee aan bovengronds mest uitrijden.

Verder gelden een aantal aanvullende voorwaarden:

 • Je hebt per 5 hectare landbouwgrond minstens 1 bodemanalyse.
 • Ongeacht de grondsoort geldt een stikstofkorting van 65 kg na het scheuren van grasland voor mais.
 • Ongeacht de grondsoort geldt een stikstofkorting van 50 kg na het scheuren van grasland voor graslandvernieuwing na 31 mei.

Bemestingsplan

Het bemestingsplan is voor derogatiebedrijven niet anders dan andere jaren. Je maakt een berekening van de voorgenomen bemesting per perceel en een berekening van de gebruiksnormen en of de voorgenomen bemesting hierin past. Meer over het bemestingsplan lees je in de toelichting van RVO.

Vragen over de derogatievergunning?

Wil je meer weten over de voorwaarden van het aanvragen van een derogatievergunning? Of heb je liever dat wij de derogatievergunning voor je aanvragen? Vraag je adviseur, hij of zij helpt je hiermee graag.