Agro

Subsidie behoud grasland opnieuw opengesteld

31 mei 2024

Door de afbouw van derogatie krijg je te maken met hogere kosten voor mestafvoer. Om agrariërs te compenseren, komt de overheid met een vergoeding: een subsidie voor het behoud van grasland. Meer weten over de voorwaarden van deze subsidie? Lees dan verder.

Subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie

De subsidie die je als derogatiebedrijf kunt aanvragen, is de subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie. Deze subsidie maakt het aantrekkelijker om je grasland te behouden en weer een derogatievergunning aan te vragen.

Wil je deze subsidie aanvragen? Dan moet je in 2021 of 2022 een derogatievergunning hebben gehad. Daarnaast moet minimaal 80% van je landbouwgrond grasland zijn in 2023 en 2024.

Kun je in 2024 weer derogatie aanvragen? Dan is het voor deze subsidie verplicht dat je dat ook doet.

Kun je geen derogatie aanvragen, omdat je in een gebied zit waar dit niet meer mag? Ook dan kun je in aanmerking komen voor de subsidie. Je moet dan dus wel in 2021 of 2022 een derogatievergunning hebben gehad én 80% van je landbouwgrond moet grasland zijn (ook in 2023).

Aanvragen

Vanaf 15 juli 09.00 uur kun je deze subsidie aanvragen. De aanvraag sluit op 26 augustus 2024 om 17.00 uur. In 2025 heb je opnieuw de kans om deze subsidie aan te vragen. Bij het indienen van het formulier wordt automatisch gecontroleerd of een derogatievergunning aanwezig is. Wordt de derogatievergunning over een voorgaand jaar niet gevonden? Dan kun je aangeven of er sprake is geweest van een bedrijfsoverdracht.

Is er geen derogatievergunning van 2024? Dan kun je aangeven of er percelen zijn die in een Natura 2000-gebied of een grondwaterbeschermingsgebied liggen.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per bedrijf. Hoeveel je krijgt, hangt af van het aantal hectares en de hoeveelheid stikstofruimte die je moet inleveren. Per 10 kilogram stikstof per hectare die je minder mag uitrijden dan in 2022, krijg je € 20. Daal je bijvoorbeeld van 250 kg stikstof per hectare naar 210 kg, dan ontvang je € 80 per hectare.

Voor de openstelling van de subsidie wordt duidelijk of het bedrag nog wordt verhoogd naar €50 per 10 kilogram stikstof per hectare die je minder mag uitrijden. In dat geval zou je bij een daling van 250 kg stikstof per hectare naar 210 kg al €200 per hectare kunnen ontvangen.

Let op: de subsidie valt binnen de de-minimisverordering. Van 2022 t/m 2024 mag je maximaal € 20.000 aan de-minimissteun ontvangen. Het kan dus zijn dat de subsidie lager uitvalt omdat je met een andere regeling al de-minimissteun hebt ontvangen. Je hebt recht op het bedrag tot het maximum van de de-minimisverordening.

Doe je een aanvraag? Weet dan dat je de subsidie niet gegarandeerd krijgt. Als de regeling wordt overtekent, wordt het budget evenredig onder alle aanvragers verdeeld. Het budget van 2024 is € 50 miljoen.

Meer weten?

Meer weten over de subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie? Of heb je hulp nodig bij de aanvraag? Je adviseur helpt je graag!