Algemeen

Wat te doen met je stikstofruimte?

17 mrt 2020

Heb je (gedeeltelijk) stikstofruimte over? Of wil je juist stikstofruimte aankopen? Wij vertellen je waar je rekening mee moet houden en wat er mogelijk is.

Stikstofruimte, wat kun je ermee doen?

Op je bedrijf moet je een natuurvergunning hebben, maar wat doe je met deze stikstofruimte als je te weinig hebt, ruimte over hebt of wilt stoppen met het bedrijf? In de kamerbrief van 7 februari kwamen de volgende punten naar voren:

  • Extern salderen
  • (ver)leasen van ammoniakrechten
  • Saneringsregeling

Extern salderen

Het extern salderen, wat onder de PAS-regeling niet mogelijk was, kan op korte termijn weer worden toegepast. Er bestaat een risico bij extern salderen. Het kan er namelijk voor zorgen dat agrarische bedrijven ongecontroleerd worden opgekocht. Voor de agrarische sector en de leefbaarheid van het platteland heeft dit grote gevolgen. Extern salderen wordt daarom onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak.

Dat zorgt ervoor dat provincies het verzoek tot extern salderen alleen zouden mogen goedkeuren als het binnen de gebiedsgerichte aanpak past. Daarbij kijken de provincies ook naar de mogelijkheid van het combineren van aanvragen. Dat kan er namelijk voor zorgen dat er meer ruimte kan worden benut.

Ammoniakrechten en productierechten

Wanneer de overheid bedrijven uitkoopt, vervallen productierechten als pluimvee-, varkens- en fosfaatrechten. Bij fosfaatrechten is er wel sprake van een uitzondering. Zolang het aantal uitgegeven fosfaatrechten hoger ligt dan het fosfaatplafond, moet Nederland dat eerst weer in balans brengen. De fosfaatrechten worden doorgehaald tot het moment dat het aantal fosfaatrechten onder het fosfaatplafond ligt. 

Als het evenwicht is hersteld, kun je als veehouder de fosfaatrechten ter overname beschikbaar stellen aan andere veehouders die emissiearm willen uitbreiden of kringlooplandbouw willen toepassen. Dit systeem wordt nog uitgewerkt. Hierbij speelt een belangrijke vraag, want wat is de exacte definitie van kringlooplandbouw eigenlijk?

Als private partijen hun stikstofruimte (ver)kopen, extern salderen dus, is er geen koppeling met productierechten. Deze kun je dus afzonderlijk verkopen.

Stikstofruimte tijdelijk (ver)leasen

Voor tijdelijke activiteiten kan stikstofruimte nodig zijn, bijvoorbeeld voor bouwwerkzaamheden. Het wordt mogelijk om stikstofruimte tijdelijk te (ver)leasen. Hiervoor gebruik je alleen de gerealiseerde capaciteit. De tijdelijke gebruiker kan bij het leasen 70% van de ruimte benutten. Als de verleaser de stikstofruimte weer gaat gebruiken, kan hij deze opnieuw voor 100% benutten. Dit geldt dus wel alleen bij tijdelijke activiteiten. Je kunt geen stikstofruimte leasen voor het houden van vee in een nieuwe te bouwen stal.

Saneringsregelingen voor verschillende sectoren

Inmiddels is de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) gesloten. Deze regeling was eerst alleen gericht op het verminderen van geur. maar het zorgt ook voor een lagere ammoniakemissie. De regeling is overtekend, maar het kabinet wil alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen honoreren. Daarom hebben ze besloten om het budget te verruimen.

Voor andere sectoren wordt er ook een vrijwillige saneringsregeling voorbereid. Deze voorbereiding kost tijd omdat er een staatssteun-toets moet plaatsvinden. Als deze voorbereiding eenmaal is gedaan, kan de regeling op een later moment snel ingezet worden.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat je kunt doen met je stikstofruimte? Neem contact op met je ondernemersadviseur.