Algemeen

Gebiedsgerichte aanpak: wat kan dit voor jou betekenen?

17 mrt. 2020

De discussie over stikstof speelt nog voornamelijk op landelijk niveau. Landelijk gezien worden er dan ook allerlei kaders gevormd, maar uiteindelijk gaat het om de uitwerking op lokaal niveau. Elk gebied is namelijk verschillend. In de brief van 7 februari wordt gesproken over de gebiedsgerichte aanpak. Wat houdt deze gebiedsgerichte aanpak in en wat kan dit voor jou betekenen? 

Waarom een gebiedsgerichte aanpak?

Waar gaat de stikstofdiscussie van dit moment over? Het gaat vaak over de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden. Dat terwijl het juist gaat om de depositie, het neerdalen van deze stikstofverbindingen in Natura 2000-gebieden. In deze Natura 2000-gebieden komen de diverse habitatten voor met elk hun eigen mate van stikstofgevoeligheid. Hier zitten grote verschillen in.


Bovendien zit er een groot verschil in de omvang van emissiebronnen en de depositie op de betreffende Natura 2000-gebieden die daaruit voortkomt. Dat samen maakt elk gebied uniek en dat zorgt voor een eigen manier van benaderen. De gebiedsgerichte aanpak geeft dit vorm in gebiedsprocessen. De provincies krijgen de taak om deze aanpak uit te voeren.

Wat betekenen de gebiedsprocessen voor jouw bedrijf?

De aanpak biedt mogelijkheden voor de blijver én voor de stopper. Het kan ervoor zorgen dat er beweging komt in een gebied en daarmee kansen bieden voor jouw bedrijf. Zorg ervoor dat je voor jezelf goed weet wat je ambities zijn en kijk of het gebiedsproces je hierbij kan helpen.

Ruimte creëren 

Om te kunnen bewegen is ruimte nodig. Het kabinet heeft daarvoor, bovenop de € 100 miljoen uit het Klimaatakkoord voor veehouderij rond Natura 2000-gebieden, € 250 miljoen beschikbaar gesteld. Dat willen ze besteden aan het op vrijwillige basis gericht opkopen van bedrijven. Er is nu veel discussie over de effectiviteit van het opkopen van bedrijven. Maar wij zien dat in het kader van bedrijfsontwikkeling het ook kansen en ruimte kan bieden aan de blijvers.

De verminderde depositie die het uitkopen van bedrijven oplevert, wordt ingezet voor het verlagen van de depositie op stikstofgevoelige habitatten. Ook wordt het gebruikt om PAS-meldingen te legaliseren en voor andere ontwikkelingen in het gebied.  

Voorbeelden

Gaat de gebiedsgerichte aanpak dan alleen over het saneren van bedrijven? Het antwoord is nee. Ook voor iemand die zijn bedrijf wil doorontwikkelen biedt het kansen. 2 voorbeelden: 

Wanneer je bedrijf dichtbij een Natura 2000-gebieden zit kun je klem zitten. Als je ook nog eens te maken hebt met een matige verkaveling is het de vraag of je op deze locatie nog wel in de gebouwen wilt investeren. Toch wil je door met ondernemen. Een gebiedsproces kan je dan helpen om te verplaatsen. Er zijn genoeg veehouders met prachtige locaties zonder opvolger (al dan niet met goede gebouwen). Op die locaties zou jij je bedrijf met meer perspectief voort kunnen zetten.

Een ander voorbeeld. Er komt grond beschikbaar bij het uitkopen van een bedrijf. Bedrijven in de omgeving kunnen interesse hebben in deze grond. Ook bedrijven die willen extensiveren en/of natuurbeheer willen inpassen in de bedrijfsvoering, kunnen mogelijk beschikken over deze grond. In combinatie met een vrijwillige kavelruil zou het dan ook mogelijkheden kunnen bieden om je huiskavel te vergroten. 

Meer weten?

Meer weten over hoe je kansen kunt gaan benutten in de gebiedsgerichte aanpak? Neem contact op met je ondernemersadviseur.