Agro

Vraag je derogatievergunning 2022 aan

10 nov 2022

Misschien was je er al wel een beetje vanuit gegaan: voor 2022 mag je gaan rekenen met een hogere stikstofgebruiksnorm als je een derogatievergunning verleend krijgt. Wanneer kun je deze vergunning aanvragen en onder welke voorwaarden? Je leest het in dit artikel.

Wel of niet met derogatie gerekend?

Zonder derogatievergunning mag je 170 kg stikstof per hectare uitrijden, mét derogatie is dit 230-250 kg per hectare. Maar met welke norm moest je rekenen? Er was lange tijd geen duidelijkheid dit jaar. In een eerder artikel gaven we aan welke risico’s je kon overwegen om wel of niet met de derogatienormen te rekenen.

Voorwaarden en aanmelden

Maar inmiddels is het jaar bijna voorbij en heb je dus al een keuze gemaakt. Heb je met 170 kg stikstof gerekend of met 230-250 kg per hectare? Als je ervanuit bent gegaan dat er geen derogatie zou komen, heb je misschien wel meer mais geteeld. Een derogatievergunning aanvragen is dan sowieso al geen optie meer. De 80/20 regel voor grasland blijft namelijk van kracht. Verder gelden de volgende voorwaarden:

- Je hebt uiterlijk op 13 december 2022 een bemestingsplan.
- Je percelen zijn bemonsterd.
- Grondmonsters zijn op 13 december 2022 niet ouder dan 5 jaar.
- Je betaalt € 50 leges .
- Je betaalt een tarief voor het monitoren van milieueffecten, dit bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid hectares. Bij de aanvraag van de vergunning machtig je RVO om dit bedrag af te schrijven.
- Je houdt je aan de regels uit de Meststoffenwet (denk aan gebruiksnormen, vanggewassen en grasland scheuren).
- Je hebt niet te maken gehad met het intrekken van je derogatievergunning van 2021.
- Op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg geldt een gebruiksnorm van 230 kg, op overige landbouwgrond geldt 250 kg per hectare.
- De verhoging van de stikstofnorm geldt alleen voor graasdierenmest.
- Je gebruikt geen fosfaatkunstmest.
- Een sleepvoetbemester op klei- en veengrond mag je alleen gebruiken als de buitentemperatuur lager is dan 20°C.
- Je doet niet mee aan bovengronds mest uitrijden.

De voorwaarden zijn hiermee vrijwel hetzelfde gebleven als in 2021. Aanmelden voor derogatie 2022 kan van 15 november tot en met 13 december. Dit kan via Mijn RVO door in te loggen met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2+) of DigiD.

Derogatie vanaf 2023

Het is je vast niet ontgaan dat derogatie in de komende jaren wordt afgebouwd. Zo kun je vanaf 2026 helemaal geen derogatie meer aanvragen en nemen de normen richting 2026 af. In Natura2000-gebieden, waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden is derogatie in 2023 al niet meer mogelijk. Over de precieze afbouw van derogatie houden we je op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Meer weten?

Heb je vragen over het rekenen met of zonder derogatie in 2022? Of heb je liever dat wij de derogatievergunning voor je aanvragen? Neem dan contact op met je adviseur.