Algemeen

Voorkom een nieuwe loondoorbetalingsplicht van een arbeidsongeschikte werknemer

24 mrt. 2022

Als een medewerker arbeidsongeschikt raakt, krijg je als werkgever te maken met verplichtingen. Zo geldt er een loondoorbetalingsplicht van 104 weken en je moet je inspannen voor een succesvolle re-integratie. Het doel hiervan is dat je werknemer terugkeert in zijn eigen functie. Tot die tijd verricht hij passende arbeid. Maar let op: op termijn kan dit overgaan in bedongen arbeid. Hierdoor kun je te maken krijgen met een nieuwe loondoorbetalingsplicht.

Wat is bedongen arbeid?

Passende arbeid en bedongen arbeid, wat betekenen deze termen? Onder bedongen arbeid vallen de werkzaamheden die je met je werknemer bent overeengekomen en zoals deze zijn vastgelegd in een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Hierin staan vaak de functie, taken en verantwoordelijkheden vermeld. Heb je geen schriftelijke arbeidsovereenkomst opgesteld? Dan blijkt uit de praktijk wat de bedongen (afgesproken) arbeid van de werknemer is.

Wat is passende arbeid?

Raakt je werknemer arbeidsongeschikt en kan hij hierdoor de bedongen arbeid niet meer verrichten? Volgens de wet moet je je werknemer dan ‘passende arbeid’ laten verrichten. Onder passende arbeid valt kort gezegd alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van je werknemer is berekend. Dit zijn dus de werkzaamheden die je werknemer tijdens zijn arbeidsongeschiktheidsperiode nog wel kan uitvoeren.

De wettelijke loondoorbetalingsverplichting

Als een medewerker arbeidsongeschikt raakt, ben je wettelijk verplicht om 104 weken lang 70% van zijn loon door te betalen. Het eerste ziektejaar verplicht de wet je minimaal het wettelijke minimumloon te betalen. Tijdens het tweede ziektejaar vervalt deze verplichting.

Deze loondoorbetalingsverplichting komt na de 104 weken te vervallen. Maar is de passende arbeid bedongen arbeid geworden? Dan heb je als werkgever opnieuw te maken met 104 weken loondoorbetalingsverplichting en dat is een behoorlijke financiële last.  

Wanneer gaat passende arbeid over in bedongen arbeid?

Passende arbeid verandert in bedongen arbeid als je werknemer daar gerechtvaardigd op mag vertrouwen. Bijvoorbeeld als je een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit met je werknemer. Vervolgens neem je de nieuwe functie en het bijbehorende salaris op in de nieuwe arbeidsovereenkomst.

Het kan ook zo zijn dat je werknemer voor een lange tijd passende arbeid verricht. Door het tijdsverloop verandert de passende arbeid in bedongen arbeid. Er is hier geen duidelijk omslagmoment. Dat is een risico voor jou als werkgever. Dit risico kan betekenen dat je een nieuwe loondoorbetalingsverplichting van 104 weken krijgt. En dat wil je natuurlijk voorkomen.

Meer weten?

Heb je regelmatig te maken met arbeidsongeschikte medewerkers? En wil je juridisch advies over hoe je een nieuwe loondoorbetalingsplicht voorkomt? Neem dan contact op met onze specialisten Jack Albers en Niek Streutker. Zij adviseren je graag.