Algemeen

Arbeidsongeschikte werknemer ziek uit dienst, hoe maak je de juiste keuzes?

02 mrt. 2022

Een arbeidsongeschikte werknemer vergt veel aandacht en inspanning, zowel van zowel jou als werkgever als van de werknemer zelf. In een reeks artikelen vertellen we hoe je hiermee zo goed mogelijk omgaat. We gingen al in op loondoorbetalingsverplichting en re-integratieverplichtingen, in het volgende blog vertellen we over de juiste keuzes om te nemen als de werknemer ziek uit dienst gaat.

Bij arbeidsongeschiktheid zijn de eerste stappen erop gericht om de werknemer te laten re-integreren, maar helaas komt het ondanks deze inspanningen toch voor dat de werknemer ziek uit dienst gaat. Hierdoor kun je, na de reguliere loondoorbetalingsperiode tijdens ziekte, nog eens 10 jaar langer geconfronteerd worden met extra lasten. Goede reden dus om dan de juiste keuzes te maken en deze last te voorkomen.

Aanvraag arbeidsongeschiktheidsuitkering

Als het niet is gelukt om de werknemer te re-integreren moet er een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) worden aangevraagd. Dit kan tussen de 88e en 93e week na de eerste arbeidsongeschiktheidsdag. Hierin zijn er 2 varianten: de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).

Binnen deze beide uitkeringsvarianten is de wachttijd om in aanmerking te komen 104 weken. Tijdens de wachttijd wordt er gesproken over ‘ziekte’, als de uitkeringsaanvraag is toegekend geldt de term ‘arbeidsongeschiktheid’.

Vervroegde aanvraag IVA-uitkering

Is het al voor de 88e week duidelijk dat er sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid? Vraag dan een vervroegde IVA-uitkering aan. Dit heeft voordelen voor jou als werkgever, je mag bij de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte namelijk het bedrag van de IVA-uitkering in mindering brengen.

Aanvraag arbeidsongeschiktheidsuitkering bij tijdelijk contract

Als de zieke werknemer een contract voor bepaalde tijd heeft dat tijdens de ziekte afloopt, dan is het van belang dat je een ‘melding ziek uit dienst’ bij UWV doet. Bij het bereiken van de einddatum van de tijdelijke arbeidsovereenkomst krijgt deze werknemer een Ziektewetuitkering van UWV. De resterende wachttijd voor de WIA-aanvraag doorloopt werknemer dan bij UWV.

De uitkering Ziektewet die UWV betaalt, wordt in het kader van de Werkhervattingskas toegerekend aan de laatste werkgever. Dat is dus de werkgever waarbij de werknemer ziek uit dienst ging. Dit komt ook aan de orde als een werknemer aan het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gezond uit dienst gaat, maar binnen 4 weken daarna ziek wordt.

Uitzondering bij verplichte verzekering

Een uitzondering op bovenstaande geldt als de ex-werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst op een andere grond inmiddels verplicht verzekerd is geworden voor de sociale verzekeringswetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Werkloosheidswet (WW).

Vooral deze uitzondering maakt het van groot belang om er als werkgever op toe te zien dat de werknemer een werkloosheidsuitkering aanvraagt aan het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Na de toekenning van de werkloosheidsuitkering heeft een ziekmelding voor jou dan geen gevolgen.

Blijf ziektebeeld vanaf begin nauwkeurig volgen

De financiële gevolgen van een zieke werknemer kunnen een lange periode omvatten, in sommige gevallen wel tot 12 jaar. Het financiële belang voor jou als werkgever is daarom zeer fors. Ons advies is om de situatie direct vanaf de ziekmelding goed in de gaten te houden en het ziektebeeld van je werknemer nauwkeurig te blijven volgen. Zo kun je de juiste beslissingen nemen om langdurige kosten te voorkomen.

Bij arbeidsongeschiktheid en het re-integreren van een werknemer kom je met tal van instanties en deskundigen in aanraking, zoals een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige. Het is begrijpelijk dat je het overzicht dan kan verliezen. Countus kan je hierbij helpen, vanaf het moment dat de ziekte ontstaat tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Meer weten?

Wil je juridisch advies over het maken van de juiste beslissingen bij arbeidsongeschiktheid van je werknemers? Neem dan contact op met onze specialisten Jack Albers of Han ter Welle, zij staan je graag bij in alle fases van dit proces.