Algemeen

Loondoorbetalingsverplichting tijdens arbeidsongeschiktheid

27 jan. 2022

In een reeks artikelen vertellen we je alles wat je moet weten als een van je werknemers arbeidsongeschikt raakt. Hierbij krijg je namelijk te maken met verschillende wetten en regels. Eerder las je al over de re-integratieverplichtingen van werkgevers en werknemers. In deze blog kom je alles te weten over de loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid.

De wettelijke loondoorbetalingsverplichting

In het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat jij als werkgever een wettelijke loondoorbetalingsverplichting hebt in de periode van arbeidsongeschiktheid van je werknemer. Deze verplichting geldt voor tenminste 70% van het salaris en heeft een looptijd van 104 weken. De arbeidsongeschikte werknemer heeft het eerste jaar recht op tenminste het geldende wettelijk minimumloon.

Verdient je medewerker meer dan het maximum dagloon? Dan hoef je niet 70% van het loon te betalen, maar 70% van dit maximum dagloon. Het is wel belangrijk dat je hem of haar daadwerkelijk ziekmeldt, zodat de salarisadviseur op de hoogte is van de arbeidsongeschiktheid.

Cao: regels loondoorbetaling

De wet bepaalt dus dat je tenminste 70% van het salaris moet blijven betalen tijdens de arbeidsongeschiktheid van je werknemer. Is er een cao van toepassing? Dan zijn er misschien aanvullende afspraken gemaakt over de loondoorbetaling tijdens de arbeidsongeschiktheid.

In veel cao’s staat dat je het salaris tijdens het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid voor 100% in plaats van 70% moet uitbetalen. In sommige cao’s is een glijdende schaal opgenomen. Hierbij moet je bijvoorbeeld de eerste 6 maanden 100% van het salaris uitbetalen, de volgende 6 maanden 85% en het tweede jaar 70%.

Betaal niet te veel

Met name wanneer een cao van toepassing is, is het belangrijk dat je goed in de gaten houdt dat je niet te veel salaris betaalt aan je arbeidsongeschikte werknemer. Het teveel betaalde bedrag kun je namelijk niet zomaar terugvragen. Laat je daarom goed adviseren door een arbeidsrechtjurist.

Leg gemaakte afspraken vast in een arbeidsovereenkomst

Wil je aanvullende of afwijkende afspraken maken op de wet of de cao? Dan is het van belang dat je deze afspraken vastlegt in bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst.  Je kunt bijvoorbeeld wachtdagen of een verzuimbonus overeenkomen.

Ook kun je vastleggen dat wanneer de werknemer door zijn schuld arbeidsongeschikt raakt, hij geen aanspraak kan maken op het verschil tussen 70% en 100%. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de aanvullende of afwijkende afspraken voldoen aan de wet of de cao.

Meer weten?

Wil je juridisch advies over de loondoorbetalingsverplichting tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid van je werknemer? Of heb je hulp nodig bij het opstellen van aanvullende of afwijkende afspraken hierover? Neem dan contact op met onze specialisten Jack Albers of Sanne van Dam.