Algemeen

Eigenaar van een paardenhouderij? Voorkom het betalen van belastingrente

Nicolet Scholten
26 feb. 2024

Heb je een besloten vennootschap? Dan bedraagt per 1 januari 2024 de belastingrente voor de vennootschapsbelasting 10%. Heb je geen bv opgericht, maar behoort het resultaat van je paardenhouderij tot winst uit onderneming of overige werkzaamheden? Dan geldt voor de inkomstenbelasting een belastingrentepercentage van 7,5%. Wil je deze belastingrente voorkomen of beperken? Vraag dan op tijd een (nadere) voorlopige aanslag aan op basis van de te verwachten winst van je paardenhouderij over het afgelopen (boek)jaar. In dit artikel vertellen we je er meer over.

Wanneer ben je belastingrente verschuldigd?

Je bent belastingrente verschuldigd als 6 maanden na afloop van het belastingjaar – of later – een (voorlopige) aanslag wordt opgelegd. De belastingrente wordt dan berekend vanaf 6 maanden na afloop van het belastingjaar tot en met 6 weken na dagtekening van de (voorlopige) aanslag.

Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar 2023? Dan betekent dit – zowel voor de inkomsten- als de vennootschapsbelasting – dat er belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli 2024.

Bij gebroken boekjaren bestaat er een verschil tussen de inkomsten- en de vennootschapsbelasting. Dit gaat om de datum vanaf de berekening van de belastingrente. Hierover vertelt je adviseur je graag meer.

Hoe voorkom je de belastingrente?

Je kunt 2 dingen doen om te voorkomen dat je belastingrente moet betalen of deze zoveel mogelijk te beperken. Ook hierbij bestaat er een verschil in behandeling tussen de inkomsten- én de vennootschapsbelasting.

Inkomstenbelasting

 • Dien vóór 1 mei 2024 een verzoek in om een juiste (nadere) voorlopige aanslag 2023
 • Of dien vóór 1 mei 2024 de aangifte 2023 in

Vennootschapsbelasting

 • Dien vóór de eerste dag van de vijfde maand na afloop van het boekjaar een verzoek in om een juiste (nadere) voorlopige aanslag 2023:
  o Bij een kalenderjaar is dat dus vóór 1 mei 2024
  o Bij een gebroken boekjaar dat bijvoorbeeld eindigt op 30 april 2024 is dat dus vóór 1 september 2024
 • Dien vóór de eerste dag van de zesde maand na afloop van het boekjaar de aangifte 2023 in:
  o Bij een kalenderjaar is dat dus vóór 1 juni 2024
  o Bij een gebroken boekjaar dat bijvoorbeeld eindigt op 30 april 2024 is dat dus vóór 1 oktober 2024

Wijkt de ingediende aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting af van de eerder opgelegde voorlopige aanslag? Dan kan je alsnog belastingrente verschuldigd zijn.

Ook voor oudere jaren is het belangrijk om indien nodig zo snel mogelijk te verzoeken om een (nadere) voorlopige aanslag. Je betaalt belastingrente als de Belastingdienst 6 maanden of later een aanslag oplegt, na afloop van het belastingjaar. Je betaalt rente over het bedrag dat aan belasting moet worden (bij)betaald.

Meer weten?

Heeft jouw paardenhouderij meer of minder winst gemaakt in het afgelopen (boek)jaar óf is de financiële situatie gewijzigd? En heb je daar nog geen voorlopige aanslag voor gehad? We helpen je graag. Neem direct contact op met één van de adviseurs.

Meer informatie? Neem contact op met Nicolet Scholten
Paardenhouderij, MKB, Fiscaal-juridisch
Neem contact op met Nicolet Scholten
Paardenhouderij, MKB, Fiscaal-juridisch