MKB

Voorkom belastingrente, vraag voorlopige aanslag aan

17 mrt. 2023

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting bedraagt 8%. Voor de inkomstenbelasting is dat 4% (vanaf 1 juli 2023 wordt dit 6%). Door tijdig een (nadere) voorlopige aanslag aan te vragen op basis van de te verwachten winst over het afgelopen (boek)jaar, kun je deze belastingrente voorkomen of beperken. ​​​​​​​In dit artikel lees je er meer over.

Wanneer ben je belastingrente verschuldigd?

Je bent belastingrente verschuldigd als er 6 maanden na afloop van het belastingjaar, of later, een (voorlopige) aanslag wordt opgelegd. De belastingrente wordt dan berekend vanaf 6 maanden na afloop van het belastingjaar, tot en met 6 weken na dagtekening van de (voorlopige) aanslag. 

Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar 2022 betekent dit zowel voor de inkomsten- als de vennootschapsbelasting dat er belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli 2023.

Bij gebroken boekjaren bestaat er een verschil tussen de inkomsten- en de vennootschapsbelasting, voor wat betreft de datum vanaf wanneer belastingrente berekend gaat worden.

Inkomstenbelasting

Een gebroken boekjaar 2021/2022 wordt voor de inkomstenbelasting aangemerkt als het belastingjaar 2022. Dit betekent dat voor een gebroken boekjaar 2021/2022, er vanaf 1 juli 2023 ook belastingrente wordt berekend.

Vennootschapsbelasting

In de vennootschapsbelasting is het belastingjaar gelijk aan het gebroken boekjaar. Dit betekent dat er bij een gebroken boekjaar belastingrente berekend wordt vanaf de eerste dag van de 7e maand, na afloop van dat gebroken boekjaar. Bij een gebroken boekjaar dat eindigt op 30 april 2023 wordt er dus belastingrente berekend vanaf 1 november 2023.

Hoe kun je die belastingrente voorkomen?

Om te voorkomen dat je belastingrente moet betalen of om deze zoveel mogelijk te beperken, kun je 2 dingen doen. Ook hierbij bestaat er een verschil in behandeling tussen de inkomsten- en de vennootschapsbelasting.

Inkomstenbelasting 

 1. Dien vóór 1 mei 2023 een verzoek om een juiste (nadere) voorlopige aanslag 2022 in.
 2. Of dien vóór 1 mei 2023 de aangifte 2022 in.

​​​​​​​Vennootschapsbelasting

 1. Dien vóór de eerste dag van de 5e maand na afloop van het boekjaar een verzoek om een juiste (nadere) voorlopige aanslag 2022 in:
  1. Bij een kalenderjaar is dat dus vóór 1 mei 2023.
  2. Bij een gebroken boekjaar dat bijvoorbeeld eindigt op 30 april 2023 is dat dus vóór 1 september 2023.
 2. Dien vóór de eerste dag van de 6e maand na afloop van het boekjaar de aangifte 2022 in:
  1. Bij een kalenderjaar is dat dus vóór 1 juni 2023.
  2. Bij een gebroken boekjaar dat bijvoorbeeld eindigt op 30 april 2023 is dat dus vóór 1 oktober 2023.

Zowel in de inkomsten- als in de vennootschapsbelasting is de voorwaarde hierbij wel dat de (voorlopige) aanslag wordt vastgesteld in overeenstemming met het verzoek van de aangifte. Wanneer de Belastingdienst afwijkt van het verzoek of de ingediende aangifte kan je alsnog belastingrente verschuldigd zijn.

Ook voor oudere jaren is het belangrijk om indien nodig zo snel mogelijk te verzoeken om een (nadere) voorlopige aanslag. Je betaalt belastingrente als de Belastingdienst 6 maanden of later na afloop van het belastingjaar een aanslag oplegt. Je betaalt rente over het bedrag dat aan belasting moet worden (bij)betaald.  

Meer weten?

Heb je winst hebt gemaakt in het afgelopen (boek)jaar? En heb je daar nog geen voorlopige aanslag voor gehad? We helpen je hiermee graag, neem contact met ons op.