Agro

Vestigingssteun jonge landbouwers: eenmalige uitkering van € 80.000

11 apr. 2024

Heb je als jonge landbouwer op of na 1 januari 2023 een bedrijf (gedeeltelijk) overgenomen? Dan kun je in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering van € 80.000. De regeling is opengesteld van 3 juni tot en met 2 augustus 2024. Dit zijn de voorwaarden en uitgangspunten.

Vestigingssteun 

Het overnemen van een agrarisch bedrijf is voor een jonge landbouwer een lastige keuze. Dit heeft onder andere te maken met het kapitaal dat in zo’n bedrijf zit. Om jonge ondernemers op weg te helpen, stelt de overheid daarom een eenmalige uitkering van € 80.000 beschikbaar. Uiteraard zijn hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden.  

Gedeeltelijke overname 

Het (gedeeltelijk) overnemen van een bedrijf is één van de voorwaarden om vestigingssteun aan te vragen. Je hebt een overnamedocument nodig waaruit blijkt dat je het bedrijf juridisch en economisch in eigendom hebt verkregen voor meer dan 50% én dat de overname op of na 1 januari 2023 heeft plaatsgevonden. Denk daarbij aan een koopakte, leveringsakte of een getekende maatschaps- of vennootschapsakte.  

Zijn er meerdere personen bij de overname betrokken? Dan is het van belang dat de ondernemers die onder het criterium ‘jonge landbouwer’ vallen een aandeel in het bedrijf hebben van gezamenlijk meer dan 50%.  

Bedrijfsplan 

Het bedrijfsplan is een belangrijk onderdeel van de aanvraag. Hierin geef je aan hoe de ontwikkelingen op het bedrijf bijdragen aan klimaatverandering, efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit. 

Voorwaarden jonge landbouwer 

Verder gelden grotendeels dezelfde voorwaarden als bij eerdere subsidieregelingen voor jonge landbouwers. Zoals: 

  • Je bent op 31 december 2024 16 jaar of ouder én jonger dan 40 jaar.
  • Je hebt een landbouwkundige (of aanverwante) opleiding afgerond of aantoonbare werkervaring. Hier wordt uitgegaan van 2 jaar werkervaring vanaf een leeftijd van 16 jaar.
  • Je bent betrokken bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Dat wil zeggen dat je langdurige zeggenschap hebt én minimaal 1.225 uur op jaarbasis in het bedrijf werkzaam bent.  

Overige voorwaarden 

Daarnaast moet je bedrijf ingeschreven staan als landbouwbedrijf bij de Kamer van Koophandel en geldt er een standaardverdiencapaciteit van minimaal € 15.000. Bovendien vond de overname niet vóór 1 januari 2023 plaats.  

Je kunt een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Het is dus zaak om een aanvraag goed voor te bereiden en snel in te dienen. 

Vestigingssteun aanvragen? 

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem contact op met onze collega’s van Subvention. Zij helpen je graag op weg.