Algemeen

Ziek en op vakantie, hoe werkt dat?

Herman Everts
23 mrt 2022

Stel, je hebt een arbeidsongeschikte werknemer en hij wil graag op vakantie. Hoe zit het dan met het opnemen van vakantiedagen? En hoe ga je er mee om als je werknemer ziek wordt tijdens de vakantie? In deze blog lees je over de gevolgen van ziekte op de vakantiedagen van een werknemer en vertellen we je met welke regels je te maken krijgt.

Wettelijk heeft iedere werknemer jaarlijks recht op vakantie van ten minste 4 keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een fulltime baan, komt dit bijvoorbeeld neer op 20 vakantiedagen per jaar. Als de werknemer slechts een deel van het jaar heeft gewerkt, bouwt hij over het gewerkte deel van het jaar naar evenredigheid vakantie op.

Wettelijk en bovenwettelijk

Veel werknemers hebben op grond van hun arbeidsovereenkomst of een cao recht op meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum: bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd, de bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na vijf jaar. Je werknemer zal dus de wettelijke vakantiedagen als eerste opnemen.

Vakantiedagen opbouwen tijdens ziekte

Voor de opbouw van vakantiedagen wordt geen onderscheid gemaakt tussen zieke en gezonde werknemers. Je werknemer bouwt ook tijdens ziekte wettelijke vakantiedagen volledig op. Wel is volgens de wet bepaald dat je als werkgever een beperking van de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen kan opnemen in de arbeidsovereenkomst of cao. Heb jij als werkgever hierover niets geregeld of opgenomen in de arbeidsovereenkomst of cao? Dan is voor de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen hetzelfde systeem van toepassing als voor de opbouw van de wettelijke vakantiedagen.

Ziek en toch op vakantie

Tijdens ziekte bouwt de werknemer volledig vakantie op. Daar staat tegenover dat als de werknemer tijdens ziekte toch vakantie op wil nemen, er sprake is van een volledige opname van vakantiedagen. Hierbij is het goed om te bedenken dat een arbeidsongeschikte werknemer niet altijd in staat is om vakantie op te nemen, je kunt hem of haar hiertoe ook niet verplichten.

Zieke werknemers moeten toestemming vragen aan jou als werkgever als ze op vakantie willen. Het is gebruikelijk om deze te geven als de werknemer instemt met het inhouden van vakantiedagen. Een zieke werknemer is namelijk tijdens de vakantie niet beschikbaar voor re-integratie en eventueel passend werk. Daarom is het redelijk om je werknemer te vragen hiervoor vakantiedagen in te leveren.

Ziek tijdens vakantie

Wat nu als je werknemer ziek wordt tijdens opgenomen vakantiedagen? Volgens de wet geniet de werknemer dan niet langer vakantieverlof, maar ziekteverlof. Tijdens de dagen dat je werknemer ziek is, heeft de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voorrang en gelden de opgenomen dagen niet als vakantie. Hierin zijn uitzonderingen mogelijk, met toestemming van je werknemer. Ga je in gesprek en geeft je werknemer aan dat hij ondanks de ziekte van de vakantie heeft kunnen genieten? Dan kun je samen afspreken dat hij vakantiedagen toch inlevert.

Mocht je hiervoor een mogelijkheid hebben opgenomen in de arbeidsovereenkomst of cao, kun je er als werkgever ook voor kiezen om wel bovenwettelijke vakantiedagen in te houden als een werknemer ziek wordt tijdens de vastgestelde vakantie.

Meer weten?

Wil je juridisch advies over vakantiedagen tijdens arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact op met onze specialist Herman Everts, hij adviseert je graag over dit onderwerp.

Meer informatie? Neem contact op met Herman Everts
Neem contact op met Herman Everts