Agro

Weidegang in de eco-regeling: waar moet je aan denken?

29 feb. 2024

Net als in 2023 kun je – in het kader van de eco-regeling – ook dit jaar kiezen voor het langdurig weiden van je melkkoeien. Had je vorig jaar moeite met het behalen van de benodigde uren? Dan wordt dat dit jaar nog een stukje lastiger. Daarnaast moet je je aanmelden bij de certificerende instelling Qlip. In dit artikel lichten we de aandachtspunten toe.

2 opties voor weidegang

Binnen de verlengde weidegang kun je bepalen of je je koeien 1.500 uur of 2.500 uur in het jaar wilt en kunt weiden. Dit weiden doe je minimaal 120 dagen, maar waarschijnlijk weid je over een langere periode. Om 1.500 uur te behalen, zit je met 120 dagen namelijk al op 12,5 uur per dag. Voor 2.500 uur is dit ruim 20 uur per dag.

Bedenk dus goed welke periode voor jou haalbaar is en hoeveel uur per dag je koeien dan in de wei moeten staan.

Aanmelden uiterlijk op 1 mei

Voordat je gaat weiden moet je je aanmelden bij Qlip. Doe dit uiterlijk op 1 mei 2024. Qlip controleert de weidegang en verklaart dat je de activiteit wel of niet hebt behaald. Een vereiste is dat je de benodigde uren op 15 oktober hebt behaald en dat je uiterlijk 15 mei start met beweiden. Maar om de benodigde uren te behalen, start je waarschijnlijk al eerder.

Let op

Meld je aan bij Qlip vóórdat je begint met weiden. Pas vanaf dat moment worden de dagen van weidegang namelijk geteld. Meld je je op 1 mei aan, terwijl je halverwege maart al bent gaan weiden? Dan mis je dus anderhalve maand aan weidegang en wordt het alleen maar moeilijker om aan de voorwaarden te voldoen. De deelnamekosten bedragen € 179.

Weidekalender

Alles bepaald? Dan leg je de weidegang vast in de digitale weidekalender van Qlip. Deze is na aanmelding beschikbaar. Vermeld minimaal:

  • de weidedagen
  • de tijdstippen van beweiding (start- en eindtijd)

De weidekalender bewaar je minimaal 5 jaar in je administratie. Ontvang je weidepremie van je zuivelonderneming? Dan baseren zij dit op de weidekalender van Qlip. Zo hoef je geen dubbele administratie bij te houden.

En verder?

Verder mag je alle graslandpercelen meetellen als hectares die je inzet voor verlengde weidegang. Een uitzondering geldt echter voor bufferstroken die je gebruikt voor de eco-activiteit 'bufferstroken met kruiden'.

Laat je je koeien vrij uitlopen? Dan mag maximaal 25% van je melkvee in de stal aanwezig zijn gedurende de uren die je weidt.

Naast het verschil in aantal uren, moet je rekening houden met nog een verschil tussen de beide activiteiten. Ga je minimaal 1.500 uur weiden? Dan weid je per hectare maximaal 5 melkgevende koeien. Kies je voor 2.500 uur, dan zit het maximum op 2,5 koe per hectare.

Meer weten?

Wil je meer weten over de eco-activiteit verlengde weidegang? Of over de andere eco-activiteiten? Kijk eens op onze themapagina over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Of vraag je agro-adviseur om hulp. We helpen je graag.